„Jest jednak Bóg w niebiosach, który objawia tajemnice, więc pokazał królowi Nabukadnecarowi, co ma być w przyszłych dniach. Sen oraz wizje, które zobaczyłeś na twym łożu, są takie:”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Daniela 2,28

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Ewangelia wg św. Mateusza 24,20

Biblia Tysiąclecia

A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,20

Biblia Brzeska

A proście, aby uciekanie wasze nie było zimie ani w sobotę.
Ewangelia św. Mateusza 24,20

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie, albo w sabat.
Mateusza 24,20

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie, albo w sabat.
Mateusza 24,20

Biblia Warszawska

Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.
Ewangelia św. Mateusza 24,20

Biblia Jakuba Wujka

A proście, aby uciekanie wasze nie było zimie abo w szabbat.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,20

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego módlcie się, aby wasze schronienie nie było podczas zawieruchy nawet nie tygodnia.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24,20

Biblia Przekład Toruński

Módlcie się więc, aby ucieczka wasza nie nastąpiła zimą, ani w sabat.
Ewangelia Mateusza 24,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat.
Ewangelia Mateusza 24,20

American Standard Version

And pray ye that your flight be not in the winter, neither on a sabbath:
Ewangelia Mateusza 24,20

Clementine Vulgate

Orate autem ut non fiat fuga vestra in hieme, vel sabbato :
Ewangelia Mateusza 24,20

King James Version

But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
Ewangelia Mateusza 24,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

προσευχεσθε δε ινα μη γενηται η φυγη υμων χειμωνος μηδε εν σαββατω
Ewangelia Mateusza 24,20

Young's Literal Translation

and pray ye that your flight may not be in winter, nor on a sabbath;
Ewangelia Mateusza 24,20

World English Bible

Pray that your flight will not be in the winter, nor on a Sabbath,
Ewangelia Mateusza 24,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić