„Gdy Dawid o tym usłyszał, wysłał Joaba z całym zastępem najdzielniejszych rycerzy.”

Biblia Warszawska: II Księga Samuela 10,7

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Ewangelia wg św. Mateusza 20,29

Biblia Tysiąclecia

Gdy wychodzili z Jerycha, towarzyszył Mu wielki tłum ludu.
Ewangelia wg św. Mateusza 20,29

Biblia Brzeska

A gdy oni wychodzili z Jerycha, szło za nim barzo wiele ludzi.
Ewangelia św. Mateusza 20,29

Biblia Gdańska (1632)

A gdy oni wychodzili z Jerycha, szedł za nim wielki lud.
Mateusza 20,29

Biblia Gdańska (1881)

A gdy oni wychodzili z Jerycha, szedł za nim wielki lud.
Mateusza 20,29

Biblia Warszawska

I gdy On wychodził z Jerycha, szło za nim mnóstwo ludu.
Ewangelia św. Mateusza 20,29

Biblia Jakuba Wujka

A gdy oni wychodzili z Jerycha, szła za nim rzesza wielka.
Ewangelia wg św. Mateusza 20,29

Nowa Biblia Gdańska

A gdy oni wychodzili z Jerycha, poszedł za nim wielki tłum.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 20,29

Biblia Przekład Toruński

A gdy wychodzili z Jerycha, szedł za Nim wielki tłum.
Ewangelia Mateusza 20,29

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy wychodzili z Jerycha, szedł za nim wielki tłum.
Ewangelia Mateusza 20,29

American Standard Version

And as they went out from Jericho, a great multitude followed him.
Ewangelia Mateusza 20,29

Clementine Vulgate

Et egredientibus illis ab Jericho, secuta est eum turba multa,
Ewangelia Mateusza 20,29

King James Version

And as they departed from Jericho, a great multitude followed him.
Ewangelia Mateusza 20,29

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εκπορευομενων αυτων απο ιεριχω ηκολουθησεν αυτω οχλος πολυς
Ewangelia Mateusza 20,29

Young's Literal Translation

And they going forth from Jericho, there followed him a great multitude,
Ewangelia Mateusza 20,29

World English Bible

As they went out from Jericho, a great multitude followed him.
Ewangelia Mateusza 20,29

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić