„A gdy Atalia, matka Achazjasza, dowiedziała się, że jej syn nie żyje, postanowiła wytracić całą rodzinę królewską domu Judy.”

Biblia Warszawska: II Księga Kronik 22,10

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Ewangelia wg św. Mateusza 20,14

Biblia Tysiąclecia

Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie.
Ewangelia wg św. Mateusza 20,14

Biblia Brzeska

Weźmi, co twego jest, a idź precz; chcęć ja temu ostatecznemu dać jako i tobie.
Ewangelia św. Mateusza 20,14

Biblia Gdańska (1632)

Weźmij, co twojego jest, a idź; chcę bowiem temu ostatniemu dać jako i tobie.
Mateusza 20,14

Biblia Gdańska (1881)

Weźmij, co twojego jest, a idź; chcę bowiem temu ostatniemu dać jako i tobie.
Mateusza 20,14

Biblia Warszawska

Bierz, co twoje, i idź! Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie.
Ewangelia św. Mateusza 20,14

Biblia Jakuba Wujka

Weźmi, co twego jest, a idź: chcę też i temu ostatecznemu dać jako i tobie.
Ewangelia wg św. Mateusza 20,14

Nowa Biblia Gdańska

Weź co twoje i idź; zaś temu ostatniemu chcę dać jak i tobie.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 20,14

Biblia Przekład Toruński

Zabierz co twoje i odejdź; chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie.
Ewangelia Mateusza 20,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Weź, co jest twoje, i odejdź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać tyle, co tobie.
Ewangelia Mateusza 20,14

American Standard Version

Take up that which is thine, and go thy way; it is my will to give unto this last, even as unto thee.
Ewangelia Mateusza 20,14

Clementine Vulgate

Tolle quod tuum est, et vade : volo autem et huic novissimo dare sicut et tibi.
Ewangelia Mateusza 20,14

King James Version

Take that thine is, and go thy way: I will give unto this last, even as unto thee.
Ewangelia Mateusza 20,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αρον το σον και υπαγε θελω δε τουτω τω εσχατω δουναι ως και σοι
Ewangelia Mateusza 20,14

Young's Literal Translation

take that which is thine, and go; and I will to give to this, the last, also as to thee;
Ewangelia Mateusza 20,14

World English Bible

Take that which is yours, and go your way. It is my will to give to this last just as much as to you.
Ewangelia Mateusza 20,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić