„Abowiem i on i Assur zaniesion jest za dar królowi Mścicielowi; zelżywość Efraima poima a zawstydzon będzie Izrael w swej wolej.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Ozeasza 10,6

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Ewangelia wg św. Mateusza 2,23

Biblia Tysiąclecia

Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem.
Ewangelia wg św. Mateusza 2,23

Biblia Brzeska

A gdy tam przyszedł, mieszkał w mieście, które zową Nazaret, aby się wypełniło to, co jest powiedziano przez proroki, iż miał być nazwan Nazarejczykiem.
Ewangelia św. Mateusza 2,23

Biblia Gdańska (1632)

I przyszedłszy mieszkał w mieście, które zowią Nazaret, aby się wypełniło co powiedziano przez proroki: Iż Nazarejczykiem nazwany będzie.
Mateusza 2,23

Biblia Gdańska (1881)

I przyszedłszy mieszkał w mieście, które zowią Nazaret, aby się wypełniło co powiedziano przez proroki: Iż Nazarejczykiem nazwany będzie.
Mateusza 2,23

Biblia Warszawska

A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie.
Ewangelia św. Mateusza 2,23

Biblia Jakuba Wujka

A przyszedszy mieszkał w mieście, które zową Nazaret: aby się wypełniło, co rzeczono jest przez proroki: Iż Nazarejskim będzie nazwany.
Ewangelia wg św. Mateusza 2,23

Nowa Biblia Gdańska

A kiedy przyszedł, mieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroków, że będzie nazwany Nazarejczykiem.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 2,23

Biblia Przekład Toruński

A gdy przyszedł, zamieszkał w mieście, które jest nazywane Nazaret, aby wypełniło się to, co powiedziano przez proroków: Zostanie nazwany Nazarejczykiem.
Ewangelia Mateusza 2,23

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A przyszedłszy, mieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się wypełniło to, co zostało powiedziane przez proroków: Będzie nazwany Nazarejczykiem.
Ewangelia Mateusza 2,23

American Standard Version

and came and dwelt in a city called Nazareth; that it might be fulfilled which was spoken through the prophets, that he should be called a Nazarene.
Ewangelia Mateusza 2,23

Clementine Vulgate

Et veniens habitavit in civitate qu vocatur Nazareth : ut adimpleretur quod dictum est per prophetas : Quoniam Nazarus vocabitur.
Ewangelia Mateusza 2,23

King James Version

And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.
Ewangelia Mateusza 2,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ελθων κατωκησεν εις πολιν λεγομενην ναζαρετ ναζαρεθ οπως πληρωθη το ρηθεν δια των προφητων οτι ναζωραιος κληθησεται
Ewangelia Mateusza 2,23

Young's Literal Translation

and coming, he dwelt in a city named Nazareth, that it might be fulfilled that was spoken through the prophets, that `A Nazarene he shall be called.`
Ewangelia Mateusza 2,23

World English Bible

and came and lived in a city called Nazareth; that it might be fulfilled which was spoken through the prophets: "He will be called a Nazarene."
Ewangelia Mateusza 2,23

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić