„Onegoż czasu mówił Pan przez Ezajasza, syna Amosowego, w ty słowa: Idź, a zwlecz wór z biódr twoich, a zzuj buty z nóg twoich i uczynił tak, a chodził nago i boso.”

Biblia Brzeska: Księga Izajasza 20,2

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Ewangelia wg św. Mateusza 2,16

Biblia Tysiąclecia

Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.
Ewangelia wg św. Mateusza 2,16

Biblia Brzeska

Zatym Herod widząc, iż go nagrawali mędrcowie, barzo się rozgniewał i posławszy kazał pomordować wszytki dzieci, które były w Betleem i po wszytkich granicach jego, ode dwu lat i młodsze, wedle czasu, którego się był pilnie wywiedział od mędrców.
Ewangelia św. Mateusza 2,16

Biblia Gdańska (1632)

Tedy Herod ujrzawszy, że był oszukany od mędrców, rozgniewał się bardzo, a posławszy pobił wszystkie dziatki, które były w Betlehemie i po wszystkich granicach jego, od dwóch lat i niżej, według czasu, o którym się był pilnie wywiedział od mędrców.
Mateusza 2,16

Biblia Gdańska (1881)

Tedy Herod ujrzawszy, że był oszukany od mędrców, rozgniewał się bardzo, a posławszy pobił wszystkie dziatki, które były w Betlehemie i po wszystkich granicach jego, od dwóch lat i niżej, według czasu, o którym się był pilnie wywiedział od mędrców.
Mateusza 2,16

Biblia Warszawska

Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców.
Ewangelia św. Mateusza 2,16

Biblia Jakuba Wujka

Tedy Herod widząc, że był omylonym od Mędrców, rozgniewał się barzo i posławszy pobił wszytkie dzieci, które były w Betlejem i po wszytkich granicach jego, ode dwu lat i niżej według czasu, którego się był wypytał od Mędrców.
Ewangelia wg św. Mateusza 2,16

Nowa Biblia Gdańska

Wtedy Herod ujrzał, że został oszukany przez mędrców, więc bardzo się rozgniewał oraz wysłał, [by] zabić wszystkie dzieci w Betlejem i w całych jego granicach, od dwuletnich i niżej; według czasu, o którym się pilnie wywiedział od mędrców.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 2,16

Biblia Przekład Toruński

Wtedy Herod widząc, że został oszukany przez mędrców, rozgniewał się bardzo i wysłał rozkaz, i zabił wszystkie dzieci, które były w Betlejem i we wszystkich jego granicach, w wieku lat dwóch i mniej, stosownie do czasu, o którym dokładnie dowiedział się od mędrców.
Ewangelia Mateusza 2,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wówczas Herod, widząc, że został oszukany przez mędrców, bardzo się rozgniewał i kazał zabić wszystkie dzieci, które były w Betlejem i całej okolicy, w wieku do dwóch lat, stosownie do czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców.
Ewangelia Mateusza 2,16

American Standard Version

Then Herod, when he saw that he was mocked of the Wise-men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the male children that were in Bethlehem, and in all the borders thereof, from two years old and under, according to the time which he had exactly learned of the Wise-men.
Ewangelia Mateusza 2,16

Clementine Vulgate

Tunc Herodes videns quoniam illusus esset a magis, iratus est valde, et mittens occidit omnes pueros, qui erant in Bethlehem, et in omnibus finibus ejus, a bimatu et infra secundum tempus, quod exquisierat a magis.
Ewangelia Mateusza 2,16

King James Version

Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently enquired of the wise men.
Ewangelia Mateusza 2,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τοτε ηρωδης ιδων οτι ενεπαιχθη υπο των μαγων εθυμωθη λιαν και αποστειλας ανειλεν παντας τους παιδας τους εν βηθλεεμ και εν πασιν τοις οριοις αυτης απο διετους και κατωτερω κατα τον χρονον ον ηκριβωσεν παρα των μαγων
Ewangelia Mateusza 2,16

Young's Literal Translation

Then Herod, having seen that he was deceived by the mages, was very wroth, and having sent forth, he slew all the male children in Beth-Lehem, and in all its borders, from two years and under, according to the time that he inquired exactly from the mages.
Ewangelia Mateusza 2,16

World English Bible

Then Herod, when he saw that he was mocked by the wise men, was exceedingly angry, and sent forth, and killed all the male children who were in Bethlehem, and in all the surrounding countryside, from two years old and under, according to the exact time which he had learned from the wise men.
Ewangelia Mateusza 2,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić