„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II List do Koryntian 13,14

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Ewangelia wg św. Mateusza 1,9

Biblia Tysiąclecia

Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza;
Ewangelia wg św. Mateusza 1,9

Biblia Brzeska

Z Ozjasza poszedł Joatam, z Joatama poszedł Achaz, z Achaza poszedł Ezechiasz.
Ewangelia św. Mateusza 1,9

Biblia Gdańska (1632)

A Ozyjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechijasza.
Mateusza 1,9

Biblia Gdańska (1881)

A Ozyjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechijasza.
Mateusza 1,9

Biblia Warszawska

A Ozjasz był ojcem Joatama, a Joatam ojcem Achaza, a Achaz ojcem Ezechiasza.
Ewangelia św. Mateusza 1,9

Biblia Jakuba Wujka

A Ozjasz zrodził Joatama. A Joatam zrodził Achaza. A Achaz zrodził Ezechiasza.
Ewangelia wg św. Mateusza 1,9

Nowa Biblia Gdańska

A Ozjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechiasza,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1,9

Biblia Przekład Toruński

Ozjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechiasza.
Ewangelia Mateusza 1,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Ozjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechiasza.
Ewangelia Mateusza 1,9

American Standard Version

and Uzziah begat Jotham; and Jotham begat Ahaz; and Ahaz begat Hezekiah;
Ewangelia Mateusza 1,9

Clementine Vulgate

Ozias autem genuit Joatham. Joatham autem genuit Achaz. Achaz autem genuit Ezechiam.
Ewangelia Mateusza 1,9

King James Version

And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;
Ewangelia Mateusza 1,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οζιας δε εγεννησεν τον ιωαθαμ ιωαθαμ δε εγεννησεν τον αχαζ αχαζ δε εγεννησεν τον εζεκιαν
Ewangelia Mateusza 1,9

Young's Literal Translation

and Uzziah begat Jotham, and Jotham begat Ahaz, and Ahaz begat Hezekiah,
Ewangelia Mateusza 1,9

World English Bible

Uzziah became the father of Jotham. Jotham became the father of Ahaz. Ahaz became the father of Hezekiah.
Ewangelia Mateusza 1,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić