„Bracia, módlcie się za nas.”

Biblia Warszawska: 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,25

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Ewangelia wg św. Marka 13,20

Biblia Tysiąclecia

I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał.
Ewangelia wg św. Marka 13,20

Biblia Brzeska

A gdyby nie ukrócił Pan dni onych, żadnegoby ciało nie było wybawione. Ale dla przebranych, które obrał, ukrócił dni onych.
Ewangelia św. Marka 13,20

Biblia Gdańska

A jeźliby Pan nie skrócił dni onych, nie byłoby żadne ciało zbawione; lecz dla wybranych, które wybrał, skrócił dni onych.
Marka 13,20

Biblia Warszawska

A jeśliby Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni.
Ewangelia św. Marka 13,20

Biblia Jakuba Wujka

I by był nie ukrócił Pan dni, żadne by ciało nie było zachowane, ale dla wybranych, które wybrał, ukrócił dni.
Ewangelia wg św. Marka 13,20

Nowa Biblia Gdańska

A gdyby Pan nie skrócił owych dni, nie byłaby zachowana przy życiu żadna cielesna natura; ale skrócił owe dni, z powodu wybranych, których sobie wybrał.
Dobra Nowina spisana przez Marka 13,20

Biblia Przekład Toruński

A jeśliby Pan nie skrócił tych dni, nie byłoby zbawione żadne ciało; lecz z powodu wybranych, których wybrał dla siebie, skrócił te dni.
Ewangelia Marka 13,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdyby Pan nie skrócił tych dni, żadne ciało nie byłoby zbawione. Lecz ze względu na wybranych, których sobie obrał, skrócił te dni.
Ewangelia Marka 13,20

American Standard Version

And except the Lord had shortened the days, no flesh would have been saved; but for the elect`s sake, whom he chose, he shortened the days.
Ewangelia Marka 13,20

Clementine Vulgate

Et nisi breviasset Dominus dies, non fuisset salva omnis caro : sed propter electos, quos elegit, breviavit dies.
Ewangelia Marka 13,20

King James Version

And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days.
Ewangelia Marka 13,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ει μη κυριος εκολοβωσεν τας ημερας ουκ αν εσωθη πασα σαρξ αλλα δια τους εκλεκτους ους εξελεξατο εκολοβωσεν τας ημερας
Ewangelia Marka 13,20

Young's Literal Translation

and if the Lord did not shorten the days, no flesh had been saved; but because of the chosen, whom He did choose to Himself, He did shorten the days.
Ewangelia Marka 13,20

World English Bible

Unless the Lord had shortened the days, no flesh would have been saved; but for the elect's sake, whom he chose, he shortened the days.
Ewangelia Marka 13,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić