„Jakoście też poznali nas po części, iż jesteśmy przechwaleniem waszym, jako wy naszym w dzień Pana Jezusów.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Koryntian 1,14

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Dzieje Apostolskie 2,43

Biblia Tysiąclecia

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów.
Dzieje Apostolskie 2,43

Biblia Brzeska

Przyszedł tedy na wszytki strach, a wiele cudów i znamion przez apostoły było okazanych.
Dzieje Apostolskie 2,43

Biblia Gdańska (1632)

I przyszedł strach na każdą duszę, a wiele się znamion i cudów przez Apostołów działo.
Dzieje Apostolskie 2,43

Biblia Gdańska (1881)

I przyszedł strach na każdą duszę, a wiele się znamion i cudów przez Apostołów działo.
Dzieje Apostolskie 2,43

Biblia Warszawska

A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków.
Dzieje Apostolskie 2,43

Biblia Jakuba Wujka

I przychodziła na każdą duszę bojaźń. Wiele się też dziwów i znaków przez apostoły działo w Jeruzalem i była wielka bojaźń we wszytkich.
Dzieje Apostolskie 2,43

Nowa Biblia Gdańska

Ale pojawiła się bojaźń w każdej duszy, a przez apostołów działy się liczne cuda i znaki.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 2,43

Biblia Przekład Toruński

I każdą duszę ogarniała bojaźń, a przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów.
Dzieje Apostolskie 2,43

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów.
Dzieje Apostolskie 2,43

American Standard Version

And fear came upon every soul: and many wonders and signs were done through the apostles.
Dzieje Apostolskie 2,43

Clementine Vulgate

Fiebat autem omni anim timor : multa quoque prodigia et signa per Apostolos in Jerusalem fiebant, et metus erat magnus in universis.
Dzieje Apostolskie 2,43

King James Version

And fear came upon every soul: and many wonders and signs were done by the apostles.
Dzieje Apostolskie 2,43

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εγενετο δε παση ψυχη φοβος πολλα τε τερατα και σημεια δια των αποστολων εγινετο
Dzieje Apostolskie 2,43

Young's Literal Translation

And fear came on every soul, many wonders also and signs were being done through the apostles,
Dzieje Apostolskie 2,43

World English Bible

Fear came on every soul, and many wonders and signs were done through the apostles.
Dzieje Apostolskie 2,43

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić