„Umiłowany, pragnę przede wszystkim, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy, tak jak dobrze się powodzi twojej duszy.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 3 List Jana 1,2

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - 2 List do Tymoteusza 3,12

Biblia Tysiąclecia

I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania.
2 List do Tymoteusza 3,12

Biblia Brzeska

A owszem wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Krystusie Jezusie, przesladowania cierpieć będą.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,12

Biblia Gdańska (1632)

Aleć i wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą.
2 Tymoteusza 3,12

Biblia Gdańska (1881)

Aleć i wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą.
2 Tymoteusza 3,12

Biblia Warszawska

Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,12

Biblia Jakuba Wujka

I wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, przeszladowanie będą cierpieć.
2 List do Tymoteusza 3,12

Nowa Biblia Gdańska

Ale będą też prześladowani wszyscy, co chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie.
Drugi list do Tymoteusza 3,12

Biblia Przekład Toruński

Tak, też wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.
2 List do Tymoteusza 3,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.
II List do Tymoteusza 3,12

American Standard Version

Yea, and all that would live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
2 List do Tymoteusza 3,12

Clementine Vulgate

Et omnes, qui pie volunt vivere in Christo Jesu, persecutionem patientur.
2 List do Tymoteusza 3,12

King James Version

Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
2 List do Tymoteusza 3,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και παντες δε οι θελοντες ευσεβως ζην εν χριστω ιησου διωχθησονται
2 List do Tymoteusza 3,12

Young's Literal Translation

and all also who will to live piously in Christ Jesus shall be persecuted,
2 List do Tymoteusza 3,12

World English Bible

Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution.
2 List do Tymoteusza 3,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić