„Zwiastujcie o tym ludom, ogłaszajcie to Jeruzalemowi: Wrogowie nadciągają z dalekiej ziemi i podnoszą swój okrzyk wojenny przeciwko miastom Judy.”

Biblia Warszawska: Księga Jeremiasza 4,16

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - 2 List do Tesaloniczan 1,6

Biblia Tysiąclecia

Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają,
2 List do Tesaloniczan 1,6

Biblia Brzeska

Abowiemci sprawiedliwa rzecz jest u Boga, zasię tym utrapienie oddać, którzy was trapią.
2 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,6

Biblia Gdańska (1632)

Ponieważ sprawiedliwa jest u Boga, żeby wzajem oddał uciśnienie tym, którzy was uciskają;
2 Tesalonicensów 1,6

Biblia Gdańska (1881)

Ponieważ sprawiedliwa jest u Boga, żeby wzajem oddał uciśnienie tym, którzy was uciskają;
2 Tesalonicensów 1,6

Biblia Warszawska

Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają,
2 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,6

Biblia Jakuba Wujka

jeśli jedno sprawiedliwa jest u Boga, żeby oddał uciśnienie tym, którzy was uciskają,
2 List do Tesaloniczan 1,6

Nowa Biblia Gdańska

Ponieważ jest sprawiedliwe u Boga, aby tym, co was trapią - odpłacić utrapieniem.
Drugi list do Tesaloniczan 1,6

Biblia Przekład Toruński

Bo sprawiedliwe jest u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają,
2 List do Tesaloniczan 1,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają;
II List do Tesaloniczan 1,6

American Standard Version

if so be that it is righteous thing with God to recompense affliction to them that afflict you,
2 List do Tesaloniczan 1,6

Clementine Vulgate

Si tamen justum est apud Deum retribuere tribulationem iis qui vos tribulant :
2 List do Tesaloniczan 1,6

King James Version

Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you;
2 List do Tesaloniczan 1,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ειπερ δικαιον παρα θεω ανταποδουναι τοις θλιβουσιν υμας θλιψιν
2 List do Tesaloniczan 1,6

Young's Literal Translation

since [it is] a righteous thing with God to give back to those troubling you -- trouble,
2 List do Tesaloniczan 1,6

World English Bible

Since it is a righteous thing with God to repay affliction to those who afflict you,
2 List do Tesaloniczan 1,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić