„I rzekli do niego: Powiedz nam proszę, dla kogo to złe przyszło na nas? coś za rzemiosła? skąd idziesz? z którejś ziemi i z któregoś narodu?”

Biblia Gdańska (1881): Jonasz 1,8

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - 2 List św. Piotra 1,20

Biblia Tysiąclecia

To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia.
2 List św. Piotra 1,20

Biblia Brzeska

To naprzód wiedząc, iż żadne proroctwo pisma nie jest własnego przynucenia.
2 List św. Piotra 1,20

Biblia Gdańska (1632)

To najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu.
2 Piotra 1,20

Biblia Gdańska (1881)

To najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu.
2 Piotra 1,20

Biblia Warszawska

Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.
2 List św. Piotra 1,20

Biblia Jakuba Wujka

To naprzód rozumiejąc, iż każde proroctwo pisma nie dzieje się wykładem własnym.
2 List św. Piotra 1,20

Nowa Biblia Gdańska

To najpierw wiedząc, że całe proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wykładu.
Drugi list spisany przez Piotra 1,20

Biblia Przekład Toruński

To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie pochodzi z własnego wykładu.
2 List Piotra 1,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi.
II List Piotra 1,20

American Standard Version

knowing this first, that no prophecy of scripture is of private interpretation.
2 List Piotra 1,20

Clementine Vulgate

hoc primum intelligentes quod omnis prophetia Scriptur propria interpretatione non fit.
2 List Piotra 1,20

King James Version

Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.
2 List Piotra 1,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τουτο πρωτον γινωσκοντες οτι πασα προφητεια γραφης ιδιας επιλυσεως ου γινεται
2 List Piotra 1,20

Young's Literal Translation

this first knowing, that no prophecy of the Writing doth come of private exposition,
2 List Piotra 1,20

World English Bible

knowing this first, that no prophecy of scripture is of private interpretation.
2 List Piotra 1,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić