„Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Efezjan 5,4

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - 1 List do Tymoteusza 1,18

Biblia Tysiąclecia

Ten właśnie nakaz poruczam ci, Tymoteuszu, dziecko [moje], po myśli proroctw, które uprzednio wskazywały na ciebie: byś wsparty nimi toczył dobrą walkę,
1 List do Tymoteusza 1,18

Biblia Brzeska

To rozkazanie zalecam ci, synu Tymoteuszu! To jest, abyś wedle proroctw, które przyszły o tobie, walczył przez nie onym dobrym wojowaniem.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,18

Biblia Gdańska (1632)

Toć rozkazanie zalecam, synu Tymoteuszu! abyś według proroctw, które uprzedziły o tobie, bojował w nich on dobry bój,
1 Tymoteusza 1,18

Biblia Gdańska (1881)

Toć rozkazanie zalecam, synu Tymoteuszu! abyś według proroctw, które uprzedziły o tobie, bojował w nich on dobry bój,
1 Tymoteusza 1,18

Biblia Warszawska

Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój,
1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,18

Biblia Jakuba Wujka

To rozkazanie poruczam tobie, Tymoteuszu, według uprzedzających o tobie proroctw, abyś w nich bojował dobry bój,
1 List do Tymoteusza 1,18

Nowa Biblia Gdańska

Podaję ci tą wskazówkę, dziecię Tymoteuszu, abyś na wzór proroków, którzy aż do ciebie szli przodem, służył wśród ludzi pięknym bojem,
Pierwszy list do Tymoteusza 1,18

Biblia Przekład Toruński

Ten rozkaz kładę przed tobą, dziecko, Tymoteuszu, abyś według wcześniej wygłoszonych do ciebie proroctw, uczestnicząc w wojnie, prowadził w nich szlachetny bój.
1 List do Tymoteusza 1,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ten nakaz daję tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój;
I List do Tymoteusza 1,18

American Standard Version

This charge I commit unto thee, my child Timothy, according to the prophecies which led the way to thee, that by them thou mayest war the good warfare;
1 List do Tymoteusza 1,18

Clementine Vulgate

Hoc prceptum commendo tibi, fili Timothee, secundum prcedentes in te prophetias, ut milites in illis bonam militiam,
1 List do Tymoteusza 1,18

King James Version

This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare;
1 List do Tymoteusza 1,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ταυτην την παραγγελιαν παρατιθεμαι σοι τεκνον τιμοθεε κατα τας προαγουσας επι σε προφητειας ινα στρατευη εν αυταις την καλην στρατειαν
1 List do Tymoteusza 1,18

Young's Literal Translation

This charge I commit to thee, child Timotheus, according to the prophesies that went before upon thee, that thou mayest war in them the good warfare,
1 List do Tymoteusza 1,18

World English Bible

This charge I commit to you, my child Timothy, according to the prophecies which led the way to you, that by them you may wage the good warfare;
1 List do Tymoteusza 1,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić