„A ja będę, mówi Pan, murem jego ognistym w około, i będę sławą w pośrodku jego.”

Biblia Gdańska: Zacharyjasz 2,5

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - 1 List do Tesaloniczan 3,6

Biblia Tysiąclecia

Teraz - kiedy Tymoteusz od was wrócił do nas i kiedy doniósł nam radosną wieść o wierze i miłości waszej, a i o tym, że zawsze zachowujecie o nas dobrą pamięć i że bardzo pragniecie nas zobaczyć, podobnie jak my was -
1 List do Tesaloniczan 3,6

Biblia Brzeska

Nie dawno tedy Tymoteusz od was przyszedszy do nas, oznajmił nam wiarę i miłość waszę, a iż nas macie w dobrej pamięci, zawsze nas żądacie widzieć, jako i my też was.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,6

Biblia Gdańska

Lecz teraz Tymoteusz od was do nas przyszedł i zwiastował nam wesołą nowinę o wierze i miłości waszej, a iż nas zawsze dobrze wspominacie, żądając nas widzieć, tak jako i my was.
1 Tesalonicensów 3,6

Biblia Warszawska

Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej, i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć, tak jak i my was.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,6

Biblia Jakuba Wujka

Lecz teraz, gdy Tymoteusz od was przyszedł do nas i oznajmił nam wiarę i miłość waszę a iż nas macie w dobrej pamięci zawsze, żądając nas widzieć, jako i my też was.
1 List do Tesaloniczan 3,6

Nowa Biblia Gdańska

Ale niedawno, od was przyszedł do nas Tymoteusz i ogłosił nam dobrą nowinę o waszej wierze, miłości, i że macie o nas dobre wspomnienie, pragnąc nas zobaczyć, tak jak i my was.
Pierwszy list do Tesaloniczan 3,6

Biblia Przekład Toruński

Lecz teraz, gdy Tymoteusz przyszedł od was do nas i opowiedział nam radosną nowinę o waszej wierze i o miłości, i że nas zawsze dobrze wspominacie, pragnąc nas zobaczyć, tak jak i my was,
1 List do Tesaloniczan 3,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Teraz zaś Tymoteusz wrócił od was do nas i zwiastował nam radosną wieść o waszej wierze i miłości, i o tym, że nas zawsze dobrze wspominacie, pragnąc nas widzieć, podobnie jak my was.
I List do Tesaloniczan 3,6

American Standard Version

But when Timothy came even now unto us from you, and brought us glad tidings of your faith and love, and that ye have good remembrance of us always, longing to see us, even as we also [to see] you;
1 List do Tesaloniczan 3,6

Clementine Vulgate

Nunc autem veniente Timotheo ad nos a vobis, et annuntiante nobis fidem et caritatem vestram, et quia memoriam nostri habetis bonam semper, desiderantes nos videre, sicut et nos quoque vos :
1 List do Tesaloniczan 3,6

King James Version

But now when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that ye have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you:
1 List do Tesaloniczan 3,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αρτι δε ελθοντος τιμοθεου προς ημας αφ υμων και ευαγγελισαμενου ημιν την πιστιν και την αγαπην υμων και οτι εχετε μνειαν ημων αγαθην παντοτε επιποθουντες ημας ιδειν καθαπερ και ημεις υμας
1 List do Tesaloniczan 3,6

Young's Literal Translation

And now Timotheus having come unto us from you, and having declared good news to us of your faith and love, and that ye have a good remembrance of us always, desiring much to see us, as we also [to see] you,
1 List do Tesaloniczan 3,6

World English Bible

But when Timothy came just now to us from you, and brought us glad news of your faith and love, and that you have good memories of us always, longing to see us, even as we also long to see you;
1 List do Tesaloniczan 3,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić