„Aby prosili Boga nieba o miłosierdzie względem tej tajemnicy, żeby nie zginęli Daniel i jego towarzysze z resztą mędrców Babilonu.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Daniela 2,18

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - 1 List do Tesaloniczan 3,12

Biblia Tysiąclecia

A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was;
1 List do Tesaloniczan 3,12

Biblia Brzeska

A Pan niechaj was pomnoży i obfitymi uczyni społeczną miłością miedzy wami i przeciw wszytkim, jako i my przeciwko wam.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,12

Biblia Gdańska

A was Pan niech pomnoży i obfitującymi uczyni w miłości jednego ku drugiemu, i ku wszystkim, jako i nas ku wam,
1 Tesalonicensów 3,12

Biblia Warszawska

Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy,
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,12

Biblia Jakuba Wujka

A was Pan niechaj rozmnoży i niech uczyni, aby obfitowała miłość wasza jednego ku drugiemu i ku wszytkim, jako i my przeciwko wam:
1 List do Tesaloniczan 3,12

Nowa Biblia Gdańska

Zaś wam, oby przyczynił się do wzrostu oraz uczynił obfitującymi miłością jednych do drugich, i do wszystkich - taką jaką i my do was żywimy.
Pierwszy list do Tesaloniczan 3,12

Biblia Przekład Toruński

A was oby Pan jeszcze bardziej napełnił miłością i uczynił w niej obfitującymi do siebie nawzajem i do wszystkich, tak jak i my do was jesteśmy,
1 List do Tesaloniczan 3,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłość do siebie nawzajem i do wszystkich, taką, jaką i my mamy do was;
I List do Tesaloniczan 3,12

American Standard Version

and the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we also [do] toward you;
1 List do Tesaloniczan 3,12

Clementine Vulgate

Vos autem Dominus multiplicet, et abundare faciat caritatem vestram in invicem, et in omnes, quemadmodum et nos in vobis :
1 List do Tesaloniczan 3,12

King James Version

And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you:
1 List do Tesaloniczan 3,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

υμας δε ο κυριος πλεονασαι και περισσευσαι τη αγαπη εις αλληλους και εις παντας καθαπερ και ημεις εις υμας
1 List do Tesaloniczan 3,12

Young's Literal Translation

and you the Lord cause to increase and to abound in the love to one another, and to all, even as we also to you,
1 List do Tesaloniczan 3,12

World English Bible

and the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we also do toward you,
1 List do Tesaloniczan 3,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić