„Dziękujemy Bogu zawsze za was, wspominając was w modlitwach naszych.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,2

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - 1 List do Koryntian 3,12

Biblia Tysiąclecia

I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy,
1 List do Koryntian 3,12

Biblia Brzeska

A jesliby kto budował na tym gruncie złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, ścierń,
1 List św. Pawła do Koryntian 3,12

Biblia Gdańska (1632)

A jeźli kto na tym gruncie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, słomę,
1 Koryntów 3,12

Biblia Gdańska (1881)

A jeźli kto na tym gruncie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, słomę,
1 Koryntów 3,12

Biblia Warszawska

A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy,
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,12

Biblia Jakuba Wujka

A jeśli kto na tym fundamencie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, słomę,
1 List do Koryntian 3,12

Nowa Biblia Gdańska

A czy ktoś na tym fundamencie nadbudowuje złotem, srebrem, kosztownymi kamieniami, drewnem, sianem, słomą,
Pierwszy list do Koryntian 3,12

Biblia Przekład Toruński

A jeśli ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, drewna, siana lub ze słomy,
1 List do Koryntian 3,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, drewna, siana czy ze słomy;
I List do Koryntian 3,12

American Standard Version

But if any man buildeth on the foundation gold, silver, costly stones, wood, hay, stubble;
1 List do Koryntian 3,12

Clementine Vulgate

Si quis autem superdificat super fundamentum hoc, aurum, argentum, lapides pretiosos, ligna, fnum, stipulam,
1 List do Koryntian 3,12

King James Version

Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble;
1 List do Koryntian 3,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ει δε τις εποικοδομει επι τον θεμελιον τουτον χρυσον αργυρον λιθους τιμιους ξυλα χορτον καλαμην
1 List do Koryntian 3,12

Young's Literal Translation

and if any one doth build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, straw --
1 List do Koryntian 3,12

World English Bible

But if anyone builds on the foundation with gold, silver, costly stones, wood, hay, or stubble;
1 List do Koryntian 3,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić