„Porąbam wozy z Efraim, a konie z Jeruzalem, łuki wojenne będą złamane, a w pokoju będzie się umawiał z narody, opanowanie jego będzie morza do morza, od rzeki aż do końca ziemie.”

Biblia Brzeska: Księga Zachariasza 9,10

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - 1 List do Koryntian 14,29

Biblia Tysiąclecia

Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają!
1 List do Koryntian 14,29

Biblia Brzeska

Prorocy też niech mówią dwa abo trzej, a inszy niechaj rozsądzają.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,29

Biblia Gdańska

Ale prorocy niech mówią dwaj albo trzej, a drudzy niech rozsądzą.
1 Koryntów 14,29

Biblia Warszawska

A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają;
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,29

Biblia Jakuba Wujka

A Prorocy niech mówią dwa abo trzej, a inszy niechaj rozsądzają.
1 List do Koryntian 14,29

Nowa Biblia Gdańska

Zaś prorocy niech mówią dwaj lub trzej, a inni niech rozstrzygają.
Pierwszy list do Koryntian 14,29

Biblia Przekład Toruński

Prorocy natomiast niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech rozsądzają.
1 List do Koryntian 14,29

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Prorocy zaś niech mówią po dwóch albo trzech, a inni niech rozsądzają.
I List do Koryntian 14,29

American Standard Version

And let the prophets speak [by] two or three, and let the others discern.
1 List do Koryntian 14,29

Clementine Vulgate

Prophet autem duo, aut tres dicant, et ceteri dijudicent.
1 List do Koryntian 14,29

King James Version

Let the prophets speak two or three, and let the other judge.
1 List do Koryntian 14,29

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

προφηται δε δυο η τρεις λαλειτωσαν και οι αλλοι διακρινετωσαν
1 List do Koryntian 14,29

Young's Literal Translation

And prophets -- let two or three speak, and let the others discern,
1 List do Koryntian 14,29

World English Bible

Let the prophets speak, two or three, and let the others discern.
1 List do Koryntian 14,29

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić