„I Masejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jehochanan, Malkijjasz, Elam i Abiezryda; a śpiewacy głośno śpiewali, wraz z ich przełożonym – Jizrachiaszem.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Nehemiasza 12,42

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - 1 List św. Piotra 2,8

Biblia Tysiąclecia

i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.
1 List św. Piotra 2,8

Biblia Brzeska

I kamieniem obrażenia i kamieniem zgorszenia, to jest tym nieposłusznym, którzy się obrażają słowem, ku czemu też są postanowieni.
1 List św. Piotra 2,8

Biblia Gdańska (1632)

I kamieniem obrażenia, i opoką zgorszenia tym, którzy się obrażają o słowo, nie wierząc, na co też wystawieni są.
1 Piotra 2,8

Biblia Gdańska (1881)

I kamieniem obrażenia, i opoką zgorszenia tym, którzy się obrażają o słowo, nie wierząc, na co też wystawieni są.
1 Piotra 2,8

Biblia Warszawska

Ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni.
1 List św. Piotra 2,8

Biblia Jakuba Wujka

i kamieniem obrażenia, i opoką zgorszenia, tym, którzy się o słowo obrażają i nie wierzą, na co i postanowieni są.
1 List św. Piotra 2,8

Nowa Biblia Gdańska

Jako kamień potknięcia oraz skała zgorszenia. Oni się potykają, będąc nieposłuszni Słowu, do czego też zostali wyznaczeni.
Pierwszy list spisany przez Piotra 2,8

Biblia Przekład Toruński

O który potykają się ci, którzy są nieposłuszni Słowu, na co są też przeznaczeni.
1 List Piotra 2,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni.
I List Piotra 2,8

American Standard Version

and, A stone of stumbling, and a rock of offence; for they stumble at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed.
1 List Piotra 2,8

Clementine Vulgate

et lapis offensionis, et petra scandali, his qui offendunt verbo, nec credunt in quo et positi sunt.
1 List Piotra 2,8

King James Version

And a stone of stumbling, and a rock of offence, even to them which stumble at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed.
1 List Piotra 2,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και λιθος προσκομματος και πετρα σκανδαλου οι προσκοπτουσιν τω λογω απειθουντες εις ο και ετεθησαν
1 List Piotra 2,8

Young's Literal Translation

and a stone of stumbling and a rock of offence -- who are stumbling at the word, being unbelieving, -- to which also they were set;
1 List Piotra 2,8

World English Bible

and, "A stone of stumbling, and a rock of offense." For they stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed.
1 List Piotra 2,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić