„Nawiąż je na twych palcach, zapisz je na tablicy twojego serca.”

Nowa Biblia Gdańska: Przypowieści spisane przez Salomona 7,3

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - 1 List św. Piotra 2,2

Biblia Tysiąclecia

jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu -
1 List św. Piotra 2,2

Biblia Brzeska

Jako dopiero narodzone dzieci, szczyrego mleka słowa żądacie, abyście przez nie urosli.
1 List św. Piotra 2,2

Biblia Gdańska (1632)

Jako dopiero narodzone niemowlątka, szczerego mleka słowa Bożego pożądajcie, abyście przez nie urośli,
1 Piotra 2,2

Biblia Gdańska (1881)

Jako dopiero narodzone niemowlątka, szczerego mleka słowa Bożego pożądajcie, abyście przez nie urośli,
1 Piotra 2,2

Biblia Warszawska

Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu,
1 List św. Piotra 2,2

Biblia Jakuba Wujka

jako dopiero narodzone niemowlęta, rozumnego, bez zdrady, mleka pożądajcie, abyście w nim urośli ku zbawieniu:
1 List św. Piotra 2,2

Nowa Biblia Gdańska

Jak dopiero co narodzone niemowlęta. Zapragnijcie czystego, odnoszącego się do Słowa mleka, abyście w nim otrzymali wzrost;
Pierwszy list spisany przez Piotra 2,2

Biblia Przekład Toruński

Jak nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie usilnie niesfałszowanego, duchowego mleka, abyście przez nie otrzymali wzrost,
1 List Piotra 2,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli;
I List Piotra 2,2

American Standard Version

as newborn babes, long for the spiritual milk which is without guile, that ye may grow thereby unto salvation;
1 List Piotra 2,2

Clementine Vulgate

sicut modo geniti infantes, rationabile, sine dolo lac concupiscite : ut in eo crescatis in salutem :
1 List Piotra 2,2

King James Version

As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby:
1 List Piotra 2,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ως αρτιγεννητα βρεφη το λογικον αδολον γαλα επιποθησατε ινα εν αυτω αυξηθητε
1 List Piotra 2,2

Young's Literal Translation

as new-born babes the word`s pure milk desire ye, that in it ye may grow,
1 List Piotra 2,2

World English Bible

as newborn babes, long for the pure milk of the Word, that you may grow thereby,
1 List Piotra 2,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić