„Lecz nawet Tytusa, który był ze mną, nie zmuszono do obrzezania, mimo że był Grekiem;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Galacjan 2,3

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - 1 List św. Piotra 2,18

Biblia Tysiąclecia

Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym.
1 List św. Piotra 2,18

Biblia Brzeska

Słudzy niech będą poddani panom z wszelką bojaźnią, nie tylko dobrym i ludzkim, ale też srogim.
1 List św. Piotra 2,18

Biblia Gdańska (1632)

Słudzy! bądźcie poddani panom we wszelakiej bojaźni, nie tylko dobrym i bacznym, ale i dziwnym.
1 Piotra 2,18

Biblia Gdańska (1881)

Słudzy! bądźcie poddani panom we wszelakiej bojaźni, nie tylko dobrym i bacznym, ale i dziwnym.
1 Piotra 2,18

Biblia Warszawska

Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym,
1 List św. Piotra 2,18

Biblia Jakuba Wujka

Słudzy, bądźcie poddani panom we wszytkiej bojaźni: nie tylko dobrym i skromnym, ale też i przykrym.
1 List św. Piotra 2,18

Nowa Biblia Gdańska

Domowi niewolnicy! Podporządkujcie się panom we wszelkiej bojaźni, nie tylko dobrym i łagodnym, ale także krętackim.
Pierwszy list spisany przez Piotra 2,18

Biblia Przekład Toruński

Domownicy! Bądźcie ulegli z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i pokrętnym.
1 List Piotra 2,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Słudzy, z całą bojaźnią bądźcie poddani panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale też przykrym.
I List Piotra 2,18

American Standard Version

Servants, [be] in subjection to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the froward.
1 List Piotra 2,18

Clementine Vulgate

Servi, subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam dyscolis.
1 List Piotra 2,18

King James Version

Servants, be subject to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the froward.
1 List Piotra 2,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οι οικεται υποτασσομενοι εν παντι φοβω τοις δεσποταις ου μονον τοις αγαθοις και επιεικεσιν αλλα και τοις σκολιοις
1 List Piotra 2,18

Young's Literal Translation

The domestics! be subjecting yourselves in all fear to the masters, not only to the good and gentle, but also to the cross;
1 List Piotra 2,18

World English Bible

Servants, be in subjection to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the wicked.
1 List Piotra 2,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić