„Nie patrzajcie na mię, żem jest śniada, bo mię opaliło słońce. Synowie matki mojej walczyli przeciwko mnie, postawili mię stróżem w winnicach: winnice mojej nie strzegłam.”

Biblia Jakuba Wujka: Pieśń nad pieśniami 1,5

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - 1 List św. Jana 4,21

Biblia Tysiąclecia

Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.
1 List św. Jana 4,21

Biblia Brzeska

I to rozkazanie mamy od niego, aby ten, który Boga miłuje, miłował też brata swego.
1 List św. Jana 4,21

Biblia Gdańska

A toć rozkazanie mamy od niego, aby ten, co miłuje Boga, miłował i brata swego.
1 Jana 4,21

Biblia Warszawska

A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.
1 List św. Jana 4,21

Biblia Jakuba Wujka

A to rozkazanie mamy od Boga, aby który miłuje Boga, miłował i brata swego.
1 List św. Jana 4,21

Nowa Biblia Gdańska

Zatem mamy od niego to polecenie, by kto miłuje Boga, miłował też swego brata.
Pierwszy list spisany przez Jana 4,21

Biblia Przekład Toruński

A to przykazanie mamy od Niego, by ten, kto miłuje Boga, miłował i swojego brata.
1 List Jana 4,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A takie przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata.
1 List Jana 4,21

American Standard Version

And this commandment have we from him, that he who loveth God love his brother also.
1 List Jana 4,21

Clementine Vulgate

Et hoc mandatum habemus a Deo : ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum.
1 List Jana 4,21

King James Version

And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also.
1 List Jana 4,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ταυτην την εντολην εχομεν απ αυτου ινα ο αγαπων τον θεον αγαπα και τον αδελφον αυτου
1 List Jana 4,21

Young's Literal Translation

and this [is] the command we have from Him, that he who is loving God, may also love his brother.
1 List Jana 4,21

World English Bible

This commandment have we from him, that he who loves God should also love his brother.
1 List Jana 4,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić