„Takowe tedy mamy przyjmować, abyśmy byli pomocnicy prawdzie.”

Biblia Brzeska: 3 List św. Jana 1,8

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - 1 List św. Jana 4,13

Biblia Tysiąclecia

Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha.
1 List św. Jana 4,13

Biblia Brzeska

Po tym znamy, iż my w nim mieszkamy, a on w nas, iż z Ducha swego nam dał.
1 List św. Jana 4,13

Biblia Gdańska

Przez to poznajemy, iż w nim mieszkamy, a on w nas, iż z Ducha swego nam dał.
1 Jana 4,13

Biblia Warszawska

Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.
1 List św. Jana 4,13

Biblia Jakuba Wujka

Przez to poznawamy, iż w nim mieszkamy, a on w nas, iż z Ducha swego dał nam.
1 List św. Jana 4,13

Nowa Biblia Gdańska

Przez to poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że dał nam ze swego Ducha.
Pierwszy list spisany przez Jana 4,13

Biblia Przekład Toruński

Po tym poznajemy, że w Nim trwamy i On w nas, że z Ducha swojego nam dał.
1 List Jana 4,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że dał nam ze swego Ducha.
1 List Jana 4,13

American Standard Version

hereby we know that we abide in him and he in us, because he hath given us of his Spirit.
1 List Jana 4,13

Clementine Vulgate

In hoc cognoscimus quoniam in eo manemus, et ipse in nobis : quoniam de Spiritu suo dedit nobis.
1 List Jana 4,13

King James Version

Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.
1 List Jana 4,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εν τουτω γινωσκομεν οτι εν αυτω μενομεν και αυτος εν ημιν οτι εκ του πνευματος αυτου δεδωκεν ημιν
1 List Jana 4,13

Young's Literal Translation

in this we know that in Him we do remain, and He in us, because of His Spirit He hath given us.
1 List Jana 4,13

World English Bible

By this we know that we remain in him and he in us, because he has given us of his Spirit.
1 List Jana 4,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić