„Zaś panowie, czyńcie to samo względem nich, zaniechując groźby i wiedząc, że i wy macie Pana w niebiosach, a u Niego nie ma względu na osobę.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Efezjan 6,9

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - 1 List św. Jana 4,11

Biblia Tysiąclecia

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
1 List św. Jana 4,11

Biblia Brzeska

Namilejszy! Jesli nas tak Bóg umiłował, mamy też my jedni drugie miłować.
1 List św. Jana 4,11

Biblia Gdańska

Najmilsi! ponieważ nas tak Bóg umiłował, i myśmy powinni jedni drugich miłować.
1 Jana 4,11

Biblia Warszawska

Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować.
1 List św. Jana 4,11

Biblia Jakuba Wujka

Namilejszy, jeśli nas Bóg tak umiłował, i myśmy powinni jeden drugiego miłować.
1 List św. Jana 4,11

Nowa Biblia Gdańska

Umiłowani, skoro Bóg nas tak umiłował i my jesteśmy zobowiązani miłować jedni drugich.
Pierwszy list spisany przez Jana 4,11

Biblia Przekład Toruński

Umiłowani! Jeżeli Bóg nas tak umiłował, i my powinniśmy miłować jedni drugich.
1 List Jana 4,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować.
1 List Jana 4,11

American Standard Version

Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.
1 List Jana 4,11

Clementine Vulgate

Carissimi, si sic Deus dilexit nos : et nos debemus alterutrum diligere.
1 List Jana 4,11

King James Version

Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.
1 List Jana 4,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αγαπητοι ει ουτως ο θεος ηγαπησεν ημας και ημεις οφειλομεν αλληλους αγαπαν
1 List Jana 4,11

Young's Literal Translation

Beloved, if thus did God love us, we also ought one another to love;
1 List Jana 4,11

World English Bible

Beloved, if God loved us so, we also ought to love one another.
1 List Jana 4,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić