„W tym wyraża się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List Jana 4,10

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - 1 Księga Królewska 9,15

Biblia Tysiąclecia

To było funduszem robót przymusowych, które król Salomon podjął celem budowy świątyni Pańskiej, swego pałacu Millo, murów jerozolimskich, Chasor, Megiddo i Gezer.
1 Księga Królewska 9,15

Biblia Brzeska

A tenci był pobór, który wybierano na Salomona ku budowaniu domu Pańskiego i jego i domu Mello i murów jerozolimskich i Eser i Mageddo i Gazer.
1 Księga Królewska 9,15

Biblia Gdańska

A przyczyna poboru, który był rozkazał wybierać król Salomon, była, aby zbudował dom Pański, i dom swój, i Mello, i mury Jeruzalemskie, i Hasor, i Magieddo, i Gazer.
1 Królewska 9,15

Biblia Warszawska

Tak się zaś miała rzecz z pańszczyzną, jaką wprowadził król Salomon, budując przybytek Pana i swój pałac, i twierdzę Millo, i mury Jeruzalemu, i warownie Chasor, Megiddo i Gezer;
I Księga Królewska 9,15

Biblia Jakuba Wujka

Tać jest summa nakładów, którą dał król Salomon na budowanie domu PANSKIEGO i domu swego, i Mello, i muru Jerozolimskiego, i Heser, i Mageddo, i Gazer.
1 Księga Królewska 9,15

Nowa Biblia Gdańska

Zaś tak się rzecz miała z poborem, który król Salomon kazał wziąć na budowę Przybytku WIEKUISTEGO oraz swojego pałacu, twierdzy Millo i muru jeruszalemskiego, a także warowni: Hacoru, Megidda i Gezeru.
1 Księga Królów 9,15

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A to była przyczyna poboru do robót, który król Salomon rozkazał na budowę domu PANA, swojego domu, Millo, muru Jerozolimy, Chasor, Megiddo i Gezer.
I Księga Królewska 9,15

American Standard Version

And this is the reason of the levy which king Solomon raised, to build the house of Jehovah, and his own house, and Millo, and the wall of Jerusalem, and Hazor, and Megiddo, and Gezer.
1 Księga Królewska 9,15

Clementine Vulgate

Hæc est summa expensarum quam obtulit rex Salomon ad ædificandam domum Domini et domum suam, et Mello, et murum Jerusalem, et Heser, et Mageddo, et Gazer.
1 Księga Królewska 9,15

King James Version

And this is the reason of the levy which king Solomon raised; for to build the house of the LORD, and his own house, and Millo, and the wall of Jerusalem, and Hazor, and Megiddo, and Gezer.
1 Księga Królewska 9,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And this [is] the matter of the tribute that king Solomon hath lifted up, to build the house of Jehovah, and his own house, and Millo, and the wall of Jerusalem, and Hazor, and Megiddo, and Gezer,
1 Księga Królewska 9,15

World English Bible

This is the reason of the levy which king Solomon raised, to build the house of Yahweh, and his own house, and Millo, and the wall of Jerusalem, and Hazor, and Megiddo, and Gezer.
1 Księga Królewska 9,15

Westminster Leningrad Codex

וְזֶה דְבַר־הַמַּס אֲשֶׁר־הֶעֱלָה ׀ הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה לִבְנֹות אֶת־בֵּית יְהוָה וְאֶת־בֵּיתֹו וְאֶת־הַמִּלֹּוא וְאֵת חֹומַת יְרוּשָׁלִָם וְאֶת־חָצֹר וְאֶת־מְגִדֹּו וְאֶת־גָּזֶר׃
1 Księga Królewska 9,15
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić