„Iżby były poczciwe, czyste, doma mieszkające, dobre, poddane mężom swoim, aby słowo Boże nie było bluźnione.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Tytusa 2,5

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - List do Rzymian 13,5

Textus Receptus NT

διο αναγκη υποτασσεσθαι ου μονον δια την οργην αλλα και δια την συνειδησιν
List do Rzymian 13,5

Biblia Brzeska

A przeto potrzeba jest, aby się człowiek poddał, nie tylko dla gniewu, ale też dla sumnienia.
List św. Pawła do Rzymian 13,5

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż trzeba być poddanym nie tylko dla gniewu, ale i dla sumienia.
Rzymian 13,5

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż trzeba być poddanym nie tylko dla gniewu, ale i dla sumienia.
Rzymian 13,5

Biblia Tysiąclecia

Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie.
List do Rzymian 13,5

Biblia Warszawska

Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie.
List św. Pawła do Rzymian 13,5

Biblia Jakuba Wujka

Przetoż z potrzeby bądźcie poddani, nie tylko dla gniewu, ale też dla sumnienia.
List do Rzymian 13,5

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego trzeba się podporządkować, nie tylko z powodu zapalczywości, ale także z powodu sumienia.
List do Rzymian 13,5

Biblia Przekład Toruński

Dlatego koniecznie trzeba być jej poddanym, nie tylko z powodu gniewu, lecz także z powodu sumienia.
List do Rzymian 13,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego trzeba być poddanym nie tylko z powodu gniewu, ale i ze względu na sumienie.
List do Rzymian 13,5

American Standard Version

Wherefore [ye] must needs be in subjection, not only because of the wrath, but also for conscience` sake.
List do Rzymian 13,5

Clementine Vulgate

Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam.
List do Rzymian 13,5

King James Version

Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake.
List do Rzymian 13,5

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

Wherefore it is necessary to be subject, not only because of the wrath, but also because of the conscience,
List do Rzymian 13,5

World English Bible

Therefore you need to be in subjection, not only because of the wrath, but also for conscience` sake.
List do Rzymian 13,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić