„Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziatkami Bożemi nazwani byli. Dlategoć świat nie zna nas, iż onego nie zna.”

Biblia Gdańska (1632): 1 Jana 3,1

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - List do Rzymian 13,2

Textus Receptus NT

ωστε ο αντιτασσομενος τη εξουσια τη του θεου διαταγη ανθεστηκεν οι δε ανθεστηκοτες εαυτοις κριμα ληψονται
List do Rzymian 13,2

Biblia Brzeska

Przeto który się zastawuje przełożeństwu, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu, a który się sprzeciwia, oni na się karanie wnoszą.
List św. Pawła do Rzymian 13,2

Biblia Gdańska (1632)

A tak, kto się zwierzchności sprzeciwia, Bożemu się postanowieniu sprzeciwia; a którzy się sprzeciwiają, sami sobie potępienie zjednają.
Rzymian 13,2

Biblia Gdańska (1881)

A tak, kto się zwierzchności sprzeciwia, Bożemu się postanowieniu sprzeciwia; a którzy się sprzeciwiają, sami sobie potępienie zjednają.
Rzymian 13,2

Biblia Tysiąclecia

Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia.
List do Rzymian 13,2

Biblia Warszawska

Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają.
List św. Pawła do Rzymian 13,2

Biblia Jakuba Wujka

Przeto kto się sprzeciwia zwierzchności, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu. A którzy się sprzeciwiają, ci potępienia sobie nabywają.
List do Rzymian 13,2

Nowa Biblia Gdańska

Wobec tego, kto przeciwstawia się władzy - sprzeciwia się postanowieniu Boga; a ci, co się sprzeciwiają, sami sobą odbiorą wyrok.
List do Rzymian 13,2

Biblia Przekład Toruński

Dlatego, kto sprzeciwia się władzy, sprzeciwia się Bożemu rozporządzeniu; a ci, którzy sprzeciwiają się, sami na siebie przyjmują wyrok.
List do Rzymian 13,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak więc kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie.
List do Rzymian 13,2

American Standard Version

Therefore he that resisteth the power, withstandeth the ordinance of God: and they that withstand shall receive to themselves judgment.
List do Rzymian 13,2

Clementine Vulgate

Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt :
List do Rzymian 13,2

King James Version

Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation.
List do Rzymian 13,2

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

so that he who is setting himself against the authority, against God`s ordinance hath resisted; and those resisting, to themselves shall receive judgment.
List do Rzymian 13,2

World English Bible

Therefore he who resists the authority, withstands the ordinance of God; and those who withstand will receive to themselves judgment.
List do Rzymian 13,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić