„A tak Jesua, syn Josedeków, wstawszy i bracia jego kapłani, przy tym Zorobabel, syn Salatielów i bracia jego, zbudowali ołtarz Boga izraelskiego, aby na nim sprawowali ofiary palone, tak jako jest napisano w zakonie Mojżesza, męża Bożego.”

Biblia Brzeska: Księga Ezdrasza 3,2

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - List do Filipian 4,13

Textus Receptus NT

παντα ισχυω εν τω ενδυναμουντι με χριστω
List do Filipian 4,13

Biblia Brzeska

Wszytko mogę w Krystusie, który mię umacnia.
List św. Pawła do Filipian 4,13

Biblia Gdańska (1632)

Wszystko mogę w Chrystusie, który mię posila.
Filipensów 4,13

Biblia Gdańska (1881)

Wszystko mogę w Chrystusie, który mię posila.
Filipensów 4,13

Biblia Tysiąclecia

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.
List do Filipian 4,13

Biblia Warszawska

Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.
List św. Pawła do Filipian 4,13

Biblia Jakuba Wujka

Wszytko mogę w tym, który mię umacnia.
List do Filipian 4,13

Nowa Biblia Gdańska

We wszystkim jestem silny w Chrystusie, który mnie wzmacnia.
List do Filipian 4,13

Biblia Przekład Toruński

Wszystko mogę w Tym, który mnie napełnia mocą, w Chrystusie.
List do Filipian 4,13

Biblia Izaaka Cylkowa (1895)


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia.
List do Filipian 4,13

American Standard Version

I can do all things in him that strengtheneth me.
List do Filipian 4,13

Clementine Vulgate

Omnia possum in eo qui me confortat.
List do Filipian 4,13

King James Version

I can do all things through Christ which strengtheneth me.
List do Filipian 4,13

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

For all things I have strength, in Christ`s strengthening me;
List do Filipian 4,13

World English Bible

I can do all things through Christ, who strengthens me.
List do Filipian 4,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić