„Potym się Jozue ruszył ze wszytkiemi Izraelitami od Eglon ku Hebron, a dobywali go.”

Biblia Brzeska: Księga Jozuego 10,36

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - List do Filipian 3,2

Textus Receptus NT

βλεπετε τους κυνας βλεπετε τους κακους εργατας βλεπετε την κατατομην
List do Filipian 3,2

Biblia Brzeska

Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych robotników, strzeżcie się rościęcia.
List św. Pawła do Filipian 3,2

Biblia Gdańska (1632)

Upatrujcie psy, upatrujcie złych robotników, upatrujcie rozerwanie.
Filipensów 3,2

Biblia Gdańska (1881)

Upatrujcie psy, upatrujcie złych robotników, upatrujcie rozerwanie.
Filipensów 3,2

Biblia Tysiąclecia

Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się okaleczeńców!
List do Filipian 3,2

Biblia Warszawska

Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu.
List św. Pawła do Filipian 3,2

Biblia Jakuba Wujka

Patrzcie na psy, patrzcie na złe robotniki, upatrujcie porzezanie.
List do Filipian 3,2

Nowa Biblia Gdańska

Upatrujcie stróży, upatrujcie zgubnych pracowników, upatrujcie obłudne obrzezanie.
List do Filipian 3,2

Biblia Przekład Toruński

Przypatrujcie się psom, przypatrujcie się złym pracownikom, przypatrujcie się obrzezywaczom.
List do Filipian 3,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezywaczy.
List do Filipian 3,2

American Standard Version

Beware of the dogs, beware of the evil workers, beware of the concision:
List do Filipian 3,2

Clementine Vulgate

Videte canes, videte malos operarios, videte concisionem.
List do Filipian 3,2

King James Version

Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.
List do Filipian 3,2

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

look to the dogs, look to the evil-workers, look to the concision;
List do Filipian 3,2

World English Bible

Beware of the dogs, beware of the evil workers, beware of the false circumcision.
List do Filipian 3,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić