„A jeżeli jego ojciec nie ma braci, dajcie jego dziedzictwo najbliższemu krewnemu z jego rodziny, aby objął je w posiadanie. I będzie to dla synów izraelskich przepisem prawnym, jak Pan rozkazał Mojżeszowi.”

Biblia Warszawska: IV Księga Mojżeszowa 27,11

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - List do Efezjan 2,4

Textus Receptus NT

ο δε θεος πλουσιος ων εν ελεει δια την πολλην αγαπην αυτου ην ηγαπησεν ημας
List do Efezjan 2,4

Biblia Brzeska

Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,
List św. Pawła do Efezjan 2,4

Biblia Gdańska (1632)

Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował.
Efezów 2,4

Biblia Gdańska (1881)

Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował.
Efezów 2,4

Biblia Tysiąclecia

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,
List do Efezjan 2,4

Biblia Warszawska

Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,
List św. Pawła do Efezjan 2,4

Biblia Jakuba Wujka

Lecz Bóg (który jest bogatym w miłosierdziu) dla zbytniej miłości swojej, którą nas umiłował,
List do Efezjan 2,4

Nowa Biblia Gdańska

Ale Bóg, co jest bogaty w miłosierdzie, przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował,
List do Efezjan 2,4

Biblia Przekład Toruński

Bóg natomiast, będąc bogatym w miłosierdzie, przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował,
List do Efezjan 2,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował;
List do Efezjan 2,4

American Standard Version

but God, being rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,
List do Efezjan 2,4

Clementine Vulgate

Deus autem, qui dives est in misericordia, propter nimiam caritatem suam, qua dilexit nos,
List do Efezjan 2,4

King James Version

But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,
List do Efezjan 2,4

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

and God, being rich in kindness, because of His great love with which He loved us,
List do Efezjan 2,4

World English Bible

But God, being rich in mercy, for his great love with which he loved us,
List do Efezjan 2,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić