„Jeśliby wziął człowiek mięso poświęcone w podołek szaty swej a dotknął się krajem jej chleba abo potrawy, abo wina, abo oliwy, abo wszelkiego pokarmu, izali się oświęci? I odpowiadając kapłani rzekli: Nie.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Aggeusza 2,13

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - Ewangelia Mateusza 5,4

Textus Receptus NT

μακαριοι οι πενθουντες οτι αυτοι παρακληθησονται
Ewangelia Mateusza 5,4

Biblia Brzeska

Błogosławieni są ci, którzy smętni są, abowiem pocieszeni będą.
Ewangelia św. Mateusza 5,4

Biblia Gdańska

Błogosławieni, którzy się smęcą; albowiem pocieszeni będą.
Mateusza 5,4

Biblia Tysiąclecia

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,4

Biblia Warszawska

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Ewangelia św. Mateusza 5,4

Biblia Jakuba Wujka

Błogosławieni ciszy, abowiem oni posiędą ziemię.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,4

Nowa Biblia Gdańska

Bogaci, którzy boleją, bowiem oni będą pocieszeni.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,4

Biblia Przekład Toruński

Błogosławieni, którzy się smucą, gdyż oni zostaną pocieszeni.
Ewangelia Mateusza 5,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni.
Ewangelia Mateusza 5,4

American Standard Version

Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.
Ewangelia Mateusza 5,4

Clementine Vulgate

Beati mites : quoniam ipsi possidebunt terram.
Ewangelia Mateusza 5,4

King James Version

Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.
Ewangelia Mateusza 5,4

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

`Happy the mourning -- because they shall be comforted.
Ewangelia Mateusza 5,4

World English Bible

"Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.
Ewangelia Mateusza 5,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić