„Także tych, co sąd obracają w piołun i rzucają na ziemię sprawiedliwość.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Amosa 5,7

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - Ewangelia Mateusza 25,44

Textus Receptus NT

τοτε αποκριθησονται αυτω και αυτοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδομεν πεινωντα η διψωντα η ξενον η γυμνον η ασθενη η εν φυλακη και ου διηκονησαμεν σοι
Ewangelia Mateusza 25,44

Biblia Brzeska

Tedy mu odpowiedzą i oni mówiąc: Panie! Kiedyżeśmy cię widzieli łaknącym, abo pragnącym, abo gościem, abo nagim, abo niemocnym, abo w więzieniu, a nie służyliśmy tobie?
Ewangelia św. Mateusza 25,44

Biblia Gdańska

Tedy mu odpowiedzą i oni, mówiąc: Panie! kiedyśmy cię widzieli łaknącym, albo pragnącym, albo gościem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie służyliśmy tobie?
Mateusza 25,44

Biblia Tysiąclecia

Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?"
Ewangelia wg św. Mateusza 25,44

Biblia Warszawska

Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci?
Ewangelia św. Mateusza 25,44

Biblia Jakuba Wujka

Tedy mu odpowiedzą i oni, mówiąc: Panie, kiedyżeśmy cię widzieli łaknącym abo pragnącym, abo gościem, abo nagim, abo niemocnym, abo w ciemnicy, a nie służyliśmy tobie?
Ewangelia wg św. Mateusza 25,44

Nowa Biblia Gdańska

Wtedy oni także mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, albo pragnącym, albo odmiennym, albo nagim, czy chorym, albo w więzieniu, a ci nie usłużyliśmy?
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 25,44

Biblia Przekład Toruński

Wtedy i oni Mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo pragnącym, albo gościem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, i nie usłużyliśmy Ci?
Ewangelia Mateusza 25,44

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy i oni mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym albo spragnionym, albo obcym, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy tobie?
Ewangelia Mateusza 25,44

American Standard Version

Then shall they also answer, saying, Lord, when saw we thee hungry, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?
Ewangelia Mateusza 25,44

Clementine Vulgate

Tunc respondebunt ei et ipsi, dicentes : Domine, quando te vidimus esurientem, aut sitientem, aut hospitem, aut nudum, aut infirmum, aut in carcere, et non ministravimus tibi ?
Ewangelia Mateusza 25,44

King James Version

Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?
Ewangelia Mateusza 25,44

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

`Then shall they answer, they also, saying, Lord, when did we see thee hungering, or thirsting, or a stranger, or naked, or infirm, or in prison, and we did not minister to thee?
Ewangelia Mateusza 25,44

World English Bible

Then will they also answer, saying, `Lord, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not help you?`
Ewangelia Mateusza 25,44

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić