„Ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List św. Jana 1,4

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - Ewangelia Mateusza 25,43

Textus Receptus NT

ξενος ημην και ου συνηγαγετε με γυμνος και ου περιεβαλετε με ασθενης και εν φυλακη και ουκ επεσκεψασθε με
Ewangelia Mateusza 25,43

Biblia Brzeska

Byłem gościem, a nie przyjęliście mię; byłem nagim, a nie przyodzialiście mię; byłem niemocnym i w więzieniu, a nie nawiedziliście mię.
Ewangelia św. Mateusza 25,43

Biblia Gdańska

Byłem gościem, a nie przyjęliście mię; nagim, a nie przyodzialiście mię; chorym i w więzieniu, a nie nawiedziliście mię.
Mateusza 25,43

Biblia Tysiąclecia

byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie."
Ewangelia wg św. Mateusza 25,43

Biblia Warszawska

Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie.
Ewangelia św. Mateusza 25,43

Biblia Jakuba Wujka

byłem gościem, a nie przyjęliście mię; nagim, a nie przyodzialiście mię; niemocnym i w ciemnicy, a nie nawiedziliście mię.
Ewangelia wg św. Mateusza 25,43

Nowa Biblia Gdańska

Byłem odmiennym, a nie ugościliście mnie; nagi, a nie przyodzialiście mnie; chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 25,43

Biblia Przekład Toruński

Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie; byłem nagim, a nie przyodzialiście mnie; byłem chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie.
Ewangelia Mateusza 25,43

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Byłem obcym, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie ubraliście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie.
Ewangelia Mateusza 25,43

American Standard Version

I was a stranger, and ye took me not in; naked, and ye clothed me not; sick, and in prison, and ye visited me not.
Ewangelia Mateusza 25,43

Clementine Vulgate

hospes eram, et non collegistis me : nudus, et non cooperuistis me : infirmus, et in carcere, et non visitastis me.
Ewangelia Mateusza 25,43

King James Version

I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not.
Ewangelia Mateusza 25,43

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

a stranger I was, and ye did not receive me; naked, and ye put not around me; infirm, and in prison, and ye did not look after me.
Ewangelia Mateusza 25,43

World English Bible

I was a stranger, and you didn't take me in; naked, and you didn't clothe me; sick, and in prison, and you didn't visit me.`
Ewangelia Mateusza 25,43

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić