„Twoi słudzy, ludzie mieszkający teraz za rzeką. Niech będzie wiadomo królowi, że Żydzi, którzy wrócili od ciebie i przyszli do nas, do Jeruszalaim, budują buntownicze i niegodziwe miasto; zakładają mury i naprawiają fundamenty.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ezdrasza 4,12

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - Ewangelia Mateusza 24,40

Textus Receptus NT

τοτε δυο εσονται εν τω αγρω ο εις παραλαμβανεται και ο εις αφιεται
Ewangelia Mateusza 24,40

Biblia Brzeska

Tedy będą dwa na roli, z których jeden bywa wzięt, a drugi zostawion.
Ewangelia św. Mateusza 24,40

Biblia Gdańska

Tedy będą dwaj na roli; jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony;
Mateusza 24,40

Biblia Tysiąclecia

Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,40

Biblia Warszawska

Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
Ewangelia św. Mateusza 24,40

Biblia Jakuba Wujka

Tedy będą dwa na rolej: jeden będzie wzięt, a drugi zostawion;
Ewangelia wg św. Mateusza 24,40

Nowa Biblia Gdańska

Wtedy dwaj będą na roli, jeden jest zabierany, a drugi pozostawiany;
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24,40

Biblia Przekład Toruński

Wtedy dwóch będzie na roli; jeden będzie wzięty, a jeden pozostawiony;
Ewangelia Mateusza 24,40

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
Ewangelia Mateusza 24,40

American Standard Version

Then shall two man be in the field; one is taken, and one is left:
Ewangelia Mateusza 24,40

Clementine Vulgate

Tunc duo erunt in agro : unus assumetur, et unus relinquetur.
Ewangelia Mateusza 24,40

King James Version

Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Ewangelia Mateusza 24,40

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

Then two men shall be in the field, the one is received, and the one is left;
Ewangelia Mateusza 24,40

World English Bible

Then will two men be in the field: one is taken, and one is left;
Ewangelia Mateusza 24,40

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić