„A jeśli niewierny odchodzi, niechże odejdzie. Abowiem nie jest poddany niewolstwu brat abo siostra w takowych rzeczach, a do pokoju wezwał nas Bóg.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Koryntian 7,15

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - Ewangelia Mateusza 23,35

Textus Receptus NT

οπως ελθη εφ υμας παν αιμα δικαιον εκχυνομενον επι της γης απο του αιματος αβελ του δικαιου εως του αιματος ζαχαριου υιου βαραχιου ον εφονευσατε μεταξυ του ναου και του θυσιαστηριου
Ewangelia Mateusza 23,35

Biblia Brzeska

Aby przyszła na was wszytka krew sprawiedliwa rozlana na ziemi, ode krwie Abla sprawiedliwego, aż do krwie Zachariasza, syna Barachiaszowego, któregoście zabili miedzy kościołem i ołtarzem.
Ewangelia św. Mateusza 23,35

Biblia Gdańska (1632)

Aby przyszła na was wszystka krew sprawiedliwa, wylana na ziemi, ode krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zacharyjasza, syna Barachyjaszowego, któregoście zabili między kościołem i ołtarzem.
Mateusza 23,35

Biblia Gdańska (1881)

Aby przyszła na was wszystka krew sprawiedliwa, wylana na ziemi, ode krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zacharyjasza, syna Barachyjaszowego, któregoście zabili między kościołem i ołtarzem.
Mateusza 23,35

Biblia Tysiąclecia

Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem.
Ewangelia wg św. Mateusza 23,35

Biblia Warszawska

Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi - od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.
Ewangelia św. Mateusza 23,35

Biblia Jakuba Wujka

aby przyszła na was wszytka krew sprawiedliwa, która rozlana jest na ziemi, ode krwie Abla sprawiedliwego, aż do krwie Zachariasza, syna Barachiaszowego, któregoście zabili między kościołem i ołtarzem.
Ewangelia wg św. Mateusza 23,35

Nowa Biblia Gdańska

Aby przeszła na was cała, sprawiedliwa krew wylana na Ziemi Świętej, od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście pomiędzy Przybytkiem Świątyni, a ołtarzem.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 23,35

Biblia Przekład Toruński

Aby przyszła na was cała sprawiedliwa krew, wylana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.
Ewangelia Mateusza 23,35

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Aby spadła na was wszelka krew sprawiedliwa przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.
Ewangelia Mateusza 23,35

American Standard Version

that upon you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of Abel the righteous unto the blood of Zachariah son of Barachiah, whom ye slew between the sanctuary and the altar.
Ewangelia Mateusza 23,35

Clementine Vulgate

ut veniat super vos omnis sanguis justus, qui effusus est super terram, a sanguine Abel justi usque ad sanguinem Zachari, filii Barachi, quem occidistis inter templum et altare.
Ewangelia Mateusza 23,35

King James Version

That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.
Ewangelia Mateusza 23,35

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

that on you may come all the righteous blood being poured out on the earth from the blood of Abel the righteous, unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the sanctuary and the altar:
Ewangelia Mateusza 23,35

World English Bible

that on you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of Abel the righteous to the blood of Zachariah son of Barachiah, whom you killed between the sanctuary and the altar.
Ewangelia Mateusza 23,35

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić