„Przytym dziesięć podstawków i dziesięć wanien, które stały na podstawkach.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Królewska 7,43

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - Ewangelia Mateusza 23,20

Textus Receptus NT

ο ουν ομοσας εν τω θυσιαστηριω ομνυει εν αυτω και εν πασιν τοις επανω αυτου
Ewangelia Mateusza 23,20

Biblia Brzeska

Kto by przysiągł na ołtarz, przysięgać nań i na wszytko, co na nim jest.
Ewangelia św. Mateusza 23,20

Biblia Gdańska (1632)

Kto tedy przysięga na ołtarz, przysięga na niego, i na to wszystko, co na nim jest;
Mateusza 23,20

Biblia Gdańska (1881)

Kto tedy przysięga na ołtarz, przysięga na niego, i na to wszystko, co na nim jest;
Mateusza 23,20

Biblia Tysiąclecia

Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży.
Ewangelia wg św. Mateusza 23,20

Biblia Warszawska

Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na nim.
Ewangelia św. Mateusza 23,20

Biblia Jakuba Wujka

Kto tedy przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszytko, co na nim jest.
Ewangelia wg św. Mateusza 23,20

Nowa Biblia Gdańska

Zatem ten, który przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim;
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 23,20

Biblia Przekład Toruński

Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim jest;
Ewangelia Mateusza 23,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na to wszystko, co na nim leży.
Ewangelia Mateusza 23,20

American Standard Version

He therefore that sweareth by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.
Ewangelia Mateusza 23,20

Clementine Vulgate

Qui ergo jurat in altari, jurat in eo, et in omnibus qu super illud sunt.
Ewangelia Mateusza 23,20

King James Version

Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.
Ewangelia Mateusza 23,20

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

`He therefore who did swear by the altar, doth swear by it, and by all things on it;
Ewangelia Mateusza 23,20

World English Bible

He therefore who swears by the altar, swears by it, and by everything on it.
Ewangelia Mateusza 23,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić