„Abowiem każdy Nawyższy kapłan z ludzi wzięty, dla ludzi bywa postanowion w tym, co do Boga należy: aby ofiarował dary i ofiary za grzechy.”

Biblia Jakuba Wujka: List do Hebrajczyków 5,1

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - Ewangelia Mateusza 20,28

Textus Receptus NT

ωσπερ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων
Ewangelia Mateusza 20,28

Biblia Brzeska

Jako Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył i dał żywot swój w okup za wiele ich.
Ewangelia św. Mateusza 20,28

Biblia Gdańska

Jako i Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył, i aby dał duszę swą na okup za wielu.
Mateusza 20,28

Biblia Tysiąclecia

na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
Ewangelia wg św. Mateusza 20,28

Biblia Warszawska

Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.
Ewangelia św. Mateusza 20,28

Biblia Jakuba Wujka

Jako syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale służyć i dać duszę swą na okup za wielu.
Ewangelia wg św. Mateusza 20,28

Nowa Biblia Gdańska

Tak jak Syn Człowieka nie przyszedł, aby być obsługiwanym, lecz aby usłużyć, i by oddać swoje życie na okup za wielu.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 20,28

Biblia Przekład Toruński

Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć, i aby dał życie swoje na okup za wielu.
Ewangelia Mateusza 20,28

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu.
Ewangelia Mateusza 20,28

American Standard Version

even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.
Ewangelia Mateusza 20,28

Clementine Vulgate

Sicut Filius hominis non venit ministrari, sed ministrare, et dare animam suam redemptionem pro multis.
Ewangelia Mateusza 20,28

King James Version

Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.
Ewangelia Mateusza 20,28

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

even as the Son of Man did not come to be ministered to, but to minister, and to give his life a ransom for many.`
Ewangelia Mateusza 20,28

World English Bible

even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many."
Ewangelia Mateusza 20,28

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić