„Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.”

Biblia Warszawska: 1 List św. Jana 4,10

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - Ewangelia Mateusza 15,17

Textus Receptus NT

ουπω νοειτε οτι παν το εισπορευομενον εις το στομα εις την κοιλιαν χωρει και εις αφεδρωνα εκβαλλεται
Ewangelia Mateusza 15,17

Biblia Brzeska

Jeszczeż nie rozumiecie, iż wszelka rzecz, która wchodzi w usta, w brzuch idzie i do wychodu bywa wyrzucona?
Ewangelia św. Mateusza 15,17

Biblia Gdańska

Jeszczeż nie rozumiecie, iż wszystko, co wchodzi w usta, w brzuch idzie, i do wychodu bywa wyrzucono?
Mateusza 15,17

Biblia Tysiąclecia

Nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, do żołądka idzie i wydala się na zewnątrz.
Ewangelia wg św. Mateusza 15,17

Biblia Warszawska

Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala?
Ewangelia św. Mateusza 15,17

Biblia Jakuba Wujka

Nie rozumiecie, iż wszytko, co wchodzi w usta, do brzucha idzie i do wychodu się wyrzuca?
Ewangelia wg św. Mateusza 15,17

Nowa Biblia Gdańska

Jeszcze nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do brzucha i do ustępu bywa wyrzucane?
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 15,17

Biblia Przekład Toruński

Czy jeszcze nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i zostaje wydalane do ustępu?
Ewangelia Mateusza 15,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeszcze nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i zostaje wydalone do ustępu?
Ewangelia Mateusza 15,17

American Standard Version

Perceive ye not, that whatsoever goeth into the mouth passeth into the belly, and is cast out into the draught?
Ewangelia Mateusza 15,17

Clementine Vulgate

Non intelligitis quia omne quod in os intrat, in ventrem vadit, et in secessum emittitur ?
Ewangelia Mateusza 15,17

King James Version

Do not ye yet understand, that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught?
Ewangelia Mateusza 15,17

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

do ye not understand that all that is going into the mouth doth pass into the belly, and into the drain is cast forth?
Ewangelia Mateusza 15,17

World English Bible

Don't you understand that whatever goes into the mouth passes into the belly, and then out of the body?
Ewangelia Mateusza 15,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić