„I stopnieją pod nim góry, a doliny rozdzielą się tak, jak wosk przed ogniem i jak wody, które spływają po zboczu.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Micheasza 1,4

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - Ewangelia Łukasza 2,36

Textus Receptus NT

και ην αννα προφητις θυγατηρ φανουηλ εκ φυλης ασηρ αυτη προβεβηκυια εν ημεραις πολλαις ζησασα ετη μετα ανδρος επτα απο της παρθενιας αυτης
Ewangelia Łukasza 2,36

Biblia Brzeska

Była też i Anna prorokini, córka Fanuelowa, z pokolenia Aser, ta już była barzo podeszła w leciech, a siedm lat żyła z mężem od panieństwa swego.
Ewangelia św. Łukasza 2,36

Biblia Gdańska (1632)

A była Anna prorokini, córka Fanuelowa, z pokolenia Asser, która była bardzo podeszła w latach, i żyła siedm lat z mężem od panieństwa swego.
Łukasza 2,36

Biblia Gdańska (1881)

A była Anna prorokini, córka Fanuelowa, z pokolenia Asser, która była bardzo podeszła w latach, i żyła siedm lat z mężem od panieństwa swego.
Łukasza 2,36

Biblia Tysiąclecia

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem
Ewangelia wg św. Łukasza 2,36

Biblia Warszawska

I była Anna, prorokini, córka Fanuela, z plemienia Aser; ta była bardzo podeszła w latach, a żyła siedem lat z mężem od panieństwa swego.
Ewangelia św. Łukasza 2,36

Biblia Jakuba Wujka

I była Anna, prorokini, córka Fanuelowa, z pokolenia Aser: ta była barzo podeszła w leciech, a siedm lat żyła z mężem swym od panieństwa swego.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,36

Nowa Biblia Gdańska

Żyła też prorokini Anna, córka Fanuela, z pokolenia Asera; (ta podeszła w wielu dniach, co przeżyła z mężem siedem lat od jej panieństwa,
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,36

Biblia Przekład Toruński

I była też Anna prorokini, córka Fanuela, z plemienia Aser, która była bardzo posunięta w swoich dniach, a od czasu swojego panieństważyła siedem lat ze swoim mężem.
Ewangelia Łukasza 2,36

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A była tam prorokini Anna, córka Fanuela, z pokolenia Asera, która była w bardzo podeszłym wieku, a żyła siedem lat z mężem od swego dziewictwa.
Ewangelia Łukasza 2,36

American Standard Version

And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher (she was of a great age, having lived with a husband seven years from her virginity,
Ewangelia Łukasza 2,36

Clementine Vulgate

Et erat Anna prophetissa, filia Phanuel, de tribu Aser : hc processerat in diebus multis, et vixerat cum viro suo annis septem a virginitate sua.
Ewangelia Łukasza 2,36

King James Version

And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Aser: she was of a great age, and had lived with an husband seven years from her virginity;
Ewangelia Łukasza 2,36

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

And there was Anna, a prophetess, daughter of Phanuel, of the tribe of Asher, she was much advanced in days, having lived with an husband seven years from her virginity,
Ewangelia Łukasza 2,36

World English Bible

There was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher (she was of a great age, having lived with a husband seven years from her virginity,
Ewangelia Łukasza 2,36

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić