„Błogosławiona między niewiastami Jael, żona Hebera Cynejczyka; nad niewiasty w namiocie mieszkające błogosławiona będzie.”

Biblia Gdańska: Sędziów 5,24

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - Ewangelia Jana 3,6

Textus Receptus NT

το γεγεννημενον εκ της σαρκος σαρξ εστιν και το γεγεννημενον εκ του πνευματος πνευμα εστιν
Ewangelia Jana 3,6

Biblia Brzeska

Coć się narodziło z ciała, ciało jest, a co się narodziło z Ducha, duch jest.
Ewangelia św. Jana 3,6

Biblia Gdańska

Co się narodziło z ciała, ciało jest, a co się narodziło z Ducha, duch jest.
Jana 3,6

Biblia Tysiąclecia

To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.
Ewangelia wg św. Jana 3,6

Biblia Warszawska

Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.
Ewangelia św. Jana 3,6

Biblia Jakuba Wujka

Co się narodziło z ciała, ciało jest, a co się narodziło z Ducha, duch jest.
Ewangelia wg św. Jana 3,6

Nowa Biblia Gdańska

To zrodzone z cielesnej natury - jest cielesną naturą; ale to zrodzone z Ducha - jest duchem.
Dobra Nowina spisana przez Jana 3,6

Biblia Przekład Toruński

Co jest zrodzone z ciała, jest ciałem, a co jest zrodzone z Ducha, jest duchem.
Ewangelia Jana 3,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.
Ewangelia Jana 3,6

American Standard Version

That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
Ewangelia Jana 3,6

Clementine Vulgate

Quod natum est ex carne, caro est : et quod natum est ex spiritu, spiritus est.
Ewangelia Jana 3,6

King James Version

That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
Ewangelia Jana 3,6

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

that which hath been born of the flesh is flesh, and that which hath been born of the Spirit is spirit.
Ewangelia Jana 3,6

World English Bible

That which is born of the flesh is flesh. That which is born of the Spirit is spirit.
Ewangelia Jana 3,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić