„Gdy tedy Jehu wywracał dom Achab, nalazł książęta Judzkie i syny braciej Ochozjaszowej, którzy mu służyli, i zabił je.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 Księga Kronik 22,8

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - Dzieje Apostolskie 13,45

Textus Receptus NT

ιδοντες δε οι ιουδαιοι τους οχλους επλησθησαν ζηλου και αντελεγον τοις υπο του παυλου λεγομενοις αντιλεγοντες και βλασφημουντες
Dzieje Apostolskie 13,45

Biblia Brzeska

Tedy Żydowie ujzrawszy wielki lud, napełnieni są zazdrości i sprzeciwili się temu, co Paweł powiedał, mówiąc przeciw temu i bluźniąc.
Dzieje Apostolskie 13,45

Biblia Gdańska

Tedy Żydowie widząc lud, napełnieni są zazdrością i sprzeciwiali się temu, co Paweł powiadał, mówiąc przeciwko temu i bluźniąc.
Dzieje Apostolskie 13,45

Biblia Tysiąclecia

Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.
Dzieje Apostolskie 13,45

Biblia Warszawska

A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.
Dzieje Apostolskie 13,45

Biblia Jakuba Wujka

Lecz Żydowie, widząc one rzesze, napełnieni są zazdrości i sprzeciwiali się temu, co Paweł powiedał, bluźniąc.
Dzieje Apostolskie 13,45

Nowa Biblia Gdańska

Zaś Żydzi, gdy zobaczyli tłumy, zostali napełnieni zazdrością oraz sprzeciwiali się sprawom mówionym przez Pawła, oponując i bluźniąc.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 13,45

Biblia Przekład Toruński

A Żydzi, widząc tłumy, zostali napełnieni zazdrością, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł, mówiąc i bluźniąc przeciwko temu.
Dzieje Apostolskie 13,45

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kiedy Żydzi zobaczyli tłumy, pełni zawiści sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim i bluźniąc.
Dzieje Apostolskie 13,45

American Standard Version

But when the Jews saw the multitudes, they were filled with jealousy, and contradicted the things which were spoken by Paul, and blasphemed.
Dzieje Apostolskie 13,45

Clementine Vulgate

Videntes autem turbas Judi, repleti sunt zelo, et contradicebant his qu a Paulo dicebantur, blasphemantes.
Dzieje Apostolskie 13,45

King James Version

But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy, and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming.
Dzieje Apostolskie 13,45

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

and the Jews having seen the multitudes, were filled with zeal, and did contradict the things spoken by Paul -- contradicting and speaking evil.
Dzieje Apostolskie 13,45

World English Bible

But when the Jews saw the multitudes, they were filled with jealousy, and contradicted the things which were spoken by Paul, and blasphemed.
Dzieje Apostolskie 13,45

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić