„A końcem nakazu jest miłość z czystego serca, prawego sumienia i nieobłudnej wiary,”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list do Tymoteusza 1,5

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - Dzieje Apostolskie 13,38

Textus Receptus NT

γνωστον ουν εστω υμιν ανδρες αδελφοι οτι δια τουτου υμιν αφεσις αμαρτιων καταγγελλεται
Dzieje Apostolskie 13,38

Biblia Brzeska

Niechżeć wam tedy będzie jawno, bracia! Iż przez tego oznajmione wam jest odpuszczenie grzechów i to wszytko od czegoście przez zakon Mojżeszów nie mogli być rozwiązani.
Dzieje Apostolskie 13,38

Biblia Gdańska

Niechże wam tedy będzie wiadomo, mężowie bracia, iż się wam przez tego opowiada odpuszczenie grzechów:
Dzieje Apostolskie 13,38

Biblia Tysiąclecia

Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, że zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów przez Niego:
Dzieje Apostolskie 13,38

Biblia Warszawska

Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów
Dzieje Apostolskie 13,38

Biblia Jakuba Wujka

Niech wam tedy będzie wiadomo, mężowie bracia, iż przez tego opowieda się wam odpuszczenie grzechów od wszytkiego, w czymeście nie mogli być przez zakon Mojżeszów usprawiedliwieni.
Dzieje Apostolskie 13,38

Nowa Biblia Gdańska

Niech wam więc będzie wiadome, mężowie, bracia, że dzięki niemu jest wam zwiastowane darowanie grzechów.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 13,38

Biblia Przekład Toruński

Niech więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez Niego jest wam głoszone odpuszczenie grzechów,
Dzieje Apostolskie 13,38

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Niech więc będzie wam wiadomo, mężowie bracia, że przez niego zwiastuje się wam przebaczenie grzechów;
Dzieje Apostolskie 13,38

American Standard Version

Be it known unto you therefore, brethren, that through this man is proclaimed unto you remission of sins:
Dzieje Apostolskie 13,38

Clementine Vulgate

Notum igitur sit vobis, viri fratres, quia per hunc vobis remissio peccatorum annuntiatur, et ab omnibus quibus non potuistis in lege Moysi justificari,
Dzieje Apostolskie 13,38

King James Version

Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins:
Dzieje Apostolskie 13,38

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

`Let it therefore be known to you, men, brethren, that through this one to you is the forgiveness of sins declared,
Dzieje Apostolskie 13,38

World English Bible

Be it known to you therefore, brothers, that through this man is proclaimed to you remission of sins,
Dzieje Apostolskie 13,38

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić