„Bo jeslić posługa potępienia jest chwalebna, dalekoć więcej posługa sprawiedliwości obfituje w chwale.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Koryntian 3,9

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - 2 List do Tymoteusza 3,6

Textus Receptus NT

εκ τουτων γαρ εισιν οι ενδυνοντες εις τας οικιας και αιχμαλωτευοντες τα γυναικαρια σεσωρευμενα αμαρτιαις αγομενα επιθυμιαις ποικιλαις
2 List do Tymoteusza 3,6

Biblia Brzeska

Abowiem z tych są ci, którzy wkradają się w domy i pojmane wiodą niewiastki, obciążone grzechy, uwodząc się za rozmaitemi pożądliwościami.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,6

Biblia Gdańska

Albowiem z tych są ci, którzy się wrywają w domy i pojmane wiodą niewiastki grzechami obciążone, które uwodzą rozmaite pożądliwości;
2 Tymoteusza 3,6

Biblia Tysiąclecia

Z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobietki obciążone grzechami, powodowane pożądaniami różnego rodzaju,
2 List do Tymoteusza 3,6

Biblia Warszawska

Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości,
2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,6

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem z tych są, którzy wrywają się w domy i poimane wiodą niewiastki grzechami obciążone, które się dają uwieść rozmaitym pożądliwościam,
2 List do Tymoteusza 3,6

Nowa Biblia Gdańska

Bo z nich są ci, którzy się wciskają do domów oraz zniewalają kobietki napełnione grzechami i prowadzone rozmaitymi pragnieniami;
Drugi list do Tymoteusza 3,6

Biblia Przekład Toruński

Z takich bowiem są ci, którzy wciskają się do domów, zniewalając kobietki obarczone grzechami, dające się wodzić różnym pożądliwościom,
2 List do Tymoteusza 3,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i usidlają naiwne kobietki obciążone grzechami, wiedzione przez rozmaite pożądliwości;
II List do Tymoteusza 3,6

American Standard Version

For of these are they that creep into houses, and take captive silly women laden with sins, led away by divers lusts,
2 List do Tymoteusza 3,6

Clementine Vulgate

ex his enim sunt qui penetrant domos, et captivas ducunt mulierculas oneratas peccatis, qu ducuntur variis desideriis :
2 List do Tymoteusza 3,6

King James Version

For of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women laden with sins, led away with divers lusts,
2 List do Tymoteusza 3,6

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

for of these there are those coming into the houses and leading captive the silly women, laden with sins, led away with desires manifold,
2 List do Tymoteusza 3,6

World English Bible

For of these are those who creep into houses, and take captive gullible women loaded down with sins, led away by various lusts,
2 List do Tymoteusza 3,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić