„sami się w miłości Bożej zachowajcie, oczekiwając miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku żywotowi wiecznemu.”

Biblia Jakuba Wujka: List św. Judy 1,21

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - 2 List do Koryntian 1,17

Textus Receptus NT

τουτο ουν βουλευομενος μη τι αρα τη ελαφρια εχρησαμην η α βουλευομαι κατα σαρκα βουλευομαι ινα η παρ εμοι το ναι ναι και το ου ου
2 List do Koryntian 1,17

Biblia Brzeska

A gdym to umyslił, izalim użył jakiej niestateczności? Abo izali ty rzeczy, które myslę, według ciała myslę, aby we mnie było: Tak i Nie?
2 List św. Pawła do Koryntian 1,17

Biblia Gdańska (1632)

O tem tedy myśląc, izalim co lekkomyślnie uczynił? albo to, o czem myślę, izali według ciała myślę, aby było u mnie: Tak tak i Nie nie?
2 Koryntów 1,17

Biblia Gdańska (1881)

O tem tedy myśląc, izalim co lekkomyślnie uczynił? albo to, o czem myślę, izali według ciała myślę, aby było u mnie: Tak tak i Nie nie?
2 Koryntów 1,17

Biblia Tysiąclecia

Czyż więc poczynałem sobie lekkomyślnie, wszystko to zamierzając? Albo układając to, czym postanawiał według ciała w ten sposób, iżby "tak, tak" było u mnie równocześnie "nie, nie".
2 List do Koryntian 1,17

Biblia Warszawska

Czy więc, mając taki zamiar, postąpiłem lekkomyślnie? Albo czy plany moje według ciała układam, tak iż u mnie "Tak, Tak" jest równocześnie "Nie, Nie"?
Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,17

Biblia Jakuba Wujka

Gdym tedy to chciał, izalim użył lekkomyślności? Abo co myślę, według ciała myślę, aby u mnie było JEST i NIE?
2 List do Koryntian 1,17

Nowa Biblia Gdańska

To więc postanawiając, czy zaraz posłużyłem się lekkomyślnością? Albo, czy co postanawiam, postanawiam z cielesnej natury, aby mogło być według mnie: Tak, tak i nie, nie?
Drugi list do Koryntian 1,17

Biblia Przekład Toruński

To więc postanawiając, czy wykazałem się jakąś lekkomyślnością? Albo czy to, co postanawiam, według ciała postanawiam? Aby było u mnie „tak, tak” i równocześnie „nie, nie”?
2 List do Koryntian 1,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czy więc tak postanawiając, postąpiłem lekkomyślnie? Albo czy to, co postanawiam, postanawiam według ciała, aby było u mnie „tak, tak” i „nie, nie”?
II List do Koryntian 1,17

American Standard Version

When I therefore was thus minded, did I show fickleness? or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be the yea yea and the nay nay?
2 List do Koryntian 1,17

Clementine Vulgate

Cum ergo hoc voluissem, numquid levitate usus sum ? aut qu cogito, secundum carnem cogito, ut sit apud me Est et Non ?
2 List do Koryntian 1,17

King James Version

When I therefore was thus minded, did I use lightness? or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be yea yea, and nay nay?
2 List do Koryntian 1,17

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

This, therefore, counselling, did I then use the lightness; or the things that I counsel, according to the flesh do I counsel, that it may be with me Yes, yes, and No, no?
2 List do Koryntian 1,17

World English Bible

When I therefore was thus determined, did I show fickleness? Or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be the "Yes, yes" and the "No, no?"
2 List do Koryntian 1,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić