„I powiedzą w ów dzień mieszkańcy tego wybrzeża: Oto, co się stało z tym, w którym położyliśmy nadzieję i do którego uciekaliśmy się o pomoc, ażeby nas wyrwał od króla asyryjskiego! A teraz jak się ocalimy my sami?”

Biblia Tysiąclecia: Księga Izajasza 20,6

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - 1 List do Tymoteusza 2,8

Textus Receptus NT

βουλομαι ουν προσευχεσθαι τους ανδρας εν παντι τοπω επαιροντας οσιους χειρας χωρις οργης και διαλογισμου
1 List do Tymoteusza 2,8

Biblia Brzeska

Chcę tedy, aby mężowie się modlili na każdym miejscu, tak iżby szczyre podnosili ręce bez gniewu i zwątpienia.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,8

Biblia Gdańska (1632)

Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdem miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i bez poswarku.
1 Tymoteusza 2,8

Biblia Gdańska (1881)

Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdem miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i bez poswarku.
1 Tymoteusza 2,8

Biblia Tysiąclecia

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.
1 List do Tymoteusza 2,8

Biblia Warszawska

Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,8

Biblia Jakuba Wujka

Chcę tedy, aby mężowie modlili się na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce, bez gniewu i sporów.
1 List do Tymoteusza 2,8

Nowa Biblia Gdańska

Pragnę więc, aby mężczyźni, unosząc czyste ręce, modlili się w każdym miejscu bez gniewu i sporu.
Pierwszy list do Tymoteusza 2,8

Biblia Przekład Toruński

Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez sporów.
1 List do Tymoteusza 2,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.
I List do Tymoteusza 2,8

American Standard Version

I desire therefore that the men pray in every place, lifting up holy hands, without wrath and disputing.
1 List do Tymoteusza 2,8

Clementine Vulgate

Volo ergo viros orare in omni loco, levantes puras manus sine ira et disceptatione.
1 List do Tymoteusza 2,8

King James Version

I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting.
1 List do Tymoteusza 2,8

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

I wish, therefore, that men pray in every place, lifting up kind hands, apart from anger and reasoning;
1 List do Tymoteusza 2,8

World English Bible

I desire therefore that the men in every place pray, lifting up holy hands, without wrath and doubting.
1 List do Tymoteusza 2,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić