„A gdy wszedłem do domu Szemaji, syna Delajahu, syna Mehetabela – ten nas powstrzymywał, mówiąc: Zgromadźmy się w Domu Boga, w środku Przybytku oraz zamknijmy drzwi Przybytku; bo nadchodzą ci, którzy chcą cię zabić. Przyjdą w nocy, aby cię zamordować.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Nehemiasza 6,10

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - 1 List do Tymoteusza 2,13

Textus Receptus NT

αδαμ γαρ πρωτος επλασθη ειτα ευα
1 List do Tymoteusza 2,13

Biblia Brzeska

Bo Adam pirwszy sprawion jest, potym Ewa.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,13

Biblia Gdańska (1632)

Bo Adam pierwszy stworzony jest, potem Ewa.
1 Tymoteusza 2,13

Biblia Gdańska (1881)

Bo Adam pierwszy stworzony jest, potem Ewa.
1 Tymoteusza 2,13

Biblia Tysiąclecia

Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem - Ewa.
1 List do Tymoteusza 2,13

Biblia Warszawska

Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,13

Biblia Jakuba Wujka

Bo Adam pierwszy stworzon jest, potym Ewa;
1 List do Tymoteusza 2,13

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż pierwszy został stworzony Adam, potem Ewa.
Pierwszy list do Tymoteusza 2,13

Biblia Przekład Toruński

Bo Adam pierwszy był ukształtowany, potem Ewa.
1 List do Tymoteusza 2,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa.
I List do Tymoteusza 2,13

American Standard Version

For Adam was first formed, then Eve;
1 List do Tymoteusza 2,13

Clementine Vulgate

Adam enim primus formatus est : deinde Heva :
1 List do Tymoteusza 2,13

King James Version

For Adam was first formed, then Eve.
1 List do Tymoteusza 2,13

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

for Adam was first formed, then Eve,
1 List do Tymoteusza 2,13

World English Bible

For Adam was first formed, then Eve.
1 List do Tymoteusza 2,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić