„I nazwała dzieciątko Ichabod tak mówiąc: Odjęta jest chwała od Izraela, iż wzięto skrzynię Bożą, a iż umarł świekier i mąż jej.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Samuela 4,21

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - 1 List do Tymoteusza 2,10

Textus Receptus NT

αλλ ο πρεπει γυναιξιν επαγγελλομεναις θεοσεβειαν δι εργων αγαθων
1 List do Tymoteusza 2,10

Biblia Brzeska

Ale dobremi uczynkami, co przystoi niewiastam, które ślubują być pobożnemi.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,10

Biblia Gdańska (1632)

Ale (jako przystoi niewiastom, które się ozywają do pobożności), dobremi uczynkami.
1 Tymoteusza 2,10

Biblia Gdańska (1881)

Ale (jako przystoi niewiastom, które się ozywają do pobożności), dobremi uczynkami.
1 Tymoteusza 2,10

Biblia Tysiąclecia

lecz przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności.
1 List do Tymoteusza 2,10

Biblia Warszawska

Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,10

Biblia Jakuba Wujka

ale jako przystoi niewiastom, obiecującym pobożność przez uczynki dobre.
1 List do Tymoteusza 2,10

Nowa Biblia Gdańska

Ale (jak przystoi niewiastom przypisującym sobie pobożność) poprzez szlachetne uczynki.
Pierwszy list do Tymoteusza 2,10

Biblia Przekład Toruński

Ale jak przystoi kobietom, które przyznają się do pobożności – w dobre czyny.
1 List do Tymoteusza 2,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne.
I List do Tymoteusza 2,10

American Standard Version

but (which becometh women professing godliness) through good works.
1 List do Tymoteusza 2,10

Clementine Vulgate

sed quod decet mulieres, promittentes pietatem per opera bona.
1 List do Tymoteusza 2,10

King James Version

But (which becometh women professing godliness) with good works.
1 List do Tymoteusza 2,10

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

but -- which becometh women professing godly piety -- through good works.
1 List do Tymoteusza 2,10

World English Bible

but (which becomes women professing godliness) through good works.
1 List do Tymoteusza 2,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić