„Pisałem do zboru waszego; ale Dyjotrefes, który chce być przedniejszy między nimi, nie przyjmuje nas.”

Biblia Gdańska (1881): 3 Jana 1,9

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - 1 List do Tymoteusza 1,17

Textus Receptus NT

τω δε βασιλει των αιωνων αφθαρτω αορατω μονω σοφω θεω τιμη και δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην
1 List do Tymoteusza 1,17

Biblia Brzeska

A Królowi wiecznemu, nieśmiertelnemu, niewidomemu, samemu mądremu Bogu, cześć niech będzie i chwała na wieki wieków. Amen.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,17

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu samemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
1 Tymoteusza 1,17

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu samemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
1 Tymoteusza 1,17

Biblia Tysiąclecia

A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwała na wieki wieków! Amen.
1 List do Tymoteusza 1,17

Biblia Warszawska

A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,17

Biblia Jakuba Wujka

A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, samemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
1 List do Tymoteusza 1,17

Nowa Biblia Gdańska

Zaś Królowi Epok, Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu, Jedynemu, Mądremu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
Pierwszy list do Tymoteusza 1,17

Biblia Przekład Toruński

A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu, mądremu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
1 List do Tymoteusza 1,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
I List do Tymoteusza 1,17

American Standard Version

Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only God, [be] honor and glory forever and ever. Amen.
1 List do Tymoteusza 1,17

Clementine Vulgate

Regi autem sculorum immortali, invisibili, soli Deo honor et gloria in scula sculorum. Amen.
1 List do Tymoteusza 1,17

King James Version

Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen.
1 List do Tymoteusza 1,17

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

and to the King of the ages, the incorruptible, invisible, only wise God, [is] honour and glory -- to the ages of the ages! Amen.
1 List do Tymoteusza 1,17

World English Bible

Now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen.
1 List do Tymoteusza 1,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić