„Jako karę poniosą oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Tesaloniczan 1,9

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - 1 List do Tymoteusza 1,14

Textus Receptus NT

υπερεπλεονασεν δε η χαρις του κυριου ημων μετα πιστεως και αγαπης της εν χριστω ιησου
1 List do Tymoteusza 1,14

Biblia Brzeska

Ale barzo obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i z miłością, która jest w Krystusie Jezusie.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,14

Biblia Gdańska (1632)

Lecz nader obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i z miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
1 Tymoteusza 1,14

Biblia Gdańska (1881)

Lecz nader obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i z miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
1 Tymoteusza 1,14

Biblia Tysiąclecia

A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie!
1 List do Tymoteusza 1,14

Biblia Warszawska

A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,14

Biblia Jakuba Wujka

Lecz barzo obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i z miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
1 List do Tymoteusza 1,14

Nowa Biblia Gdańska

Zaś w Chrystusie Jezusie, pośród wiary oraz miłości, niezmiernie zaobfitowała łaska naszego Pana.
Pierwszy list do Tymoteusza 1,14

Biblia Przekład Toruński

Ale rzeczywiście, łaska Pana naszego ponad miarę obfitowała wraz z wiarą i miłością w Chrystusie Jezusie.
1 List do Tymoteusza 1,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A łaska naszego Pana stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
I List do Tymoteusza 1,14

American Standard Version

and the grace of our Lord abounded exceedingly with faith and love which is in Christ Jesus.
1 List do Tymoteusza 1,14

Clementine Vulgate

Superabundavit autem gratia Domini nostri cum fide, et dilectione, qu est in Christo Jesu.
1 List do Tymoteusza 1,14

King James Version

And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus.
1 List do Tymoteusza 1,14

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

and exceedingly abound did the grace of our Lord, with faith and love that [is] in Christ Jesus:
1 List do Tymoteusza 1,14

World English Bible

The grace of our Lord abounded exceedingly with faith and love which is in Christ Jesus.
1 List do Tymoteusza 1,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić