„Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i uciskającym najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią obcych, a Mnie się nie lękają - mówi Pan Zastępów.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Malachiasza 3,5

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - 1 List do Koryntian 5,7

Textus Receptus NT

εκκαθαρατε ουν την παλαιαν ζυμην ινα ητε νεον φυραμα καθως εστε αζυμοι και γαρ το πασχα ημων υπερ ημων ετυθη εθυθη χριστος
1 List do Koryntian 5,7

Biblia Brzeska

Wyczyśćcież tedy stary kwas, abyście byli nowym zadziałaniem, jako bez kwasu jesteście; abowiem ofiara nasza wielkonocna jest za nas ofiarowana, to jest Krystus.
1 List św. Pawła do Koryntian 5,7

Biblia Gdańska (1632)

Wyczyścież tedy stary kwas, abyście byli nowem zaczynieniem, jako przaśnymi jesteście; albowiem Baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest, Chrystus.
1 Koryntów 5,7

Biblia Gdańska (1881)

Wyczyścież tedy stary kwas, abyście byli nowem zaczynieniem, jako przaśnymi jesteście; albowiem Baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest, Chrystus.
1 Koryntów 5,7

Biblia Tysiąclecia

Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.
1 List do Koryntian 5,7

Biblia Warszawska

Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 5,7

Biblia Jakuba Wujka

Wyczyśćcież stary kwas, abyście byli nowym zaczynienim, jako przaśni jesteście. Abowiem Pascha nasza ofiarowany jest Chrystus.
1 List do Koryntian 5,7

Nowa Biblia Gdańska

Wyczyśćcie dawny kwas, abyście byli nowym ciastem, w miarę tego jak jesteście przaśni; gdyż i na naszą Paschę Chrystus za nas został zabity na ofiarę.
Pierwszy list do Koryntian 5,7

Biblia Przekład Toruński

Wyczyśćcie więc stary kwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni; gdyż jako – nasza Pascha – został zabity na ofiarę za nas Chrystus.
1 List do Koryntian 5,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas.
I List do Koryntian 5,7

American Standard Version

Purge out the old leaven, that ye may be a new lump, even as ye are unleavened. For our passover also hath been sacrificed, [even] Christ:
1 List do Koryntian 5,7

Clementine Vulgate

Expurgate vetus fermentum, ut sitis nova conspersio, sicut estis azymi. Etenim Pascha nostrum immolatus est Christus.
1 List do Koryntian 5,7

King James Version

Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our passover is sacrificed for us:
1 List do Koryntian 5,7

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

cleanse out, therefore, the old leaven, that ye may be a new lump, according as ye are unleavened, for also our passover for us was sacrificed -- Christ,
1 List do Koryntian 5,7

World English Bible

Purge out the old yeast, that you may be a new lump, even as you are unleavened. For indeed Christ, our Passover, has been sacrificed in our place.
1 List do Koryntian 5,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić