„Jak i we wszystkich swoich listach, gdzie o tym w nich mówi; są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które nienauczeni i nieutwierdzeni przekręcają, jak i pozostałe Pisma, na swą własną zgubę.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List Piotra 3,16

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - 1 List do Koryntian 5,2

Textus Receptus NT

και υμεις πεφυσιωμενοι εστε και ουχι μαλλον επενθησατε ινα εξαρθη εκ μεσου υμων ο το εργον τουτο ποιησας
1 List do Koryntian 5,2

Biblia Brzeska

A wyście się nadęli i owszemeście tego nie żałowali, aby był odjęt z pośrzodku was, który uczynek ten popełnił.
1 List św. Pawła do Koryntian 5,2

Biblia Gdańska (1632)

A wyście się nadęli, a nie raczejście się smucili, aby był uprzątniony z pośrodku was ten, który ten uczynek popełnił.
1 Koryntów 5,2

Biblia Gdańska (1881)

A wyście się nadęli, a nie raczejście się smucili, aby był uprzątniony z pośrodku was ten, który ten uczynek popełnił.
1 Koryntów 5,2

Biblia Tysiąclecia

A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu.
1 List do Koryntian 5,2

Biblia Warszawska

A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 5,2

Biblia Jakuba Wujka

A wyście się nadęli, a nie raczejeście żałości mieli, aby był zniesion z pośrzodku was, który tego uczynku się dopuścił.
1 List do Koryntian 5,2

Nowa Biblia Gdańska

A wy jesteście nadęci próżnością oraz wcale, bardziej się nie smucicie, aby spośród was pozbyć się sprawcy tego czynu?
Pierwszy list do Koryntian 5,2

Biblia Przekład Toruński

A wy jesteście nadęci pychą, zamiast raczej zasmucić się, by został usunięty spośród was ten, który popełnił taki czyn.
1 List do Koryntian 5,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A wy wbiliście się w pychę, zamiast tak się smucić, aby został usunięty spośród was ten, kto się dopuścił tego czynu.
I List do Koryntian 5,2

American Standard Version

And ye are puffed up, and did not rather mourn, that he that had done this deed might be taken away from among you.
1 List do Koryntian 5,2

Clementine Vulgate

Et vos inflati estis : et non magis luctum habuistis ut tollatur de medio vestrum qui hoc opus fecit.
1 List do Koryntian 5,2

King James Version

And ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from among you.
1 List do Koryntian 5,2

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

and ye are having been puffed up, and did not rather mourn, that he may be removed out of the midst of you who did this work,
1 List do Koryntian 5,2

World English Bible

You are puffed up, and didn't rather mourn, that he who had done this deed might be removed from among you.
1 List do Koryntian 5,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić