„I przykazał Dawid wszystkim książętom Izraelakim, aby pomagali Salomonowi synowi jego;”

Biblia Gdańska (1632): 1 Kronik 22,17

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - 1 List Piotra 1,22

Textus Receptus NT

τας ψυχας υμων ηγνικοτες εν τη υπακοη της αληθειας δια πνευματος εις φιλαδελφιαν ανυποκριτον εκ καθαρας καρδιας αλληλους αγαπησατε εκτενως
1 List Piotra 1,22

Biblia Brzeska

Oczyściwszy dusze wasze posłusznymi będąc prawdzie przez Ducha z miłością braterską nie obłudną, z szczyrego serca jedni drugie miłujcie uprzejmie.
1 List św. Piotra 1,22

Biblia Gdańska (1632)

Oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez Ducha Świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie uprzejmie,
1 Piotra 1,22

Biblia Gdańska (1881)

Oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez Ducha Świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie uprzejmie,
1 Piotra 1,22

Biblia Tysiąclecia

Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie.
1 List św. Piotra 1,22

Biblia Warszawska

Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco,
1 List św. Piotra 1,22

Biblia Jakuba Wujka

Oczyściwszy dusze wasze w posłuszeństwie miłości, w braterskiej miłości, z szczerego serca jedni drugie miłujcie goręcej,
1 List św. Piotra 1,22

Nowa Biblia Gdańska

Dzięki Duchowi żarliwie miłujcie jedni drugich po obmyciu waszych dusz w posłuszeństwie prawdy, ku nieobłudnemu, płynącemu z czystego serca, braterskiemu kochaniu.
Pierwszy list spisany przez Piotra 1,22

Biblia Przekład Toruński

Skoro oczyściliście dusze wasze w posłuszeństwie prawdzie przez Ducha, dla nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie gorąco,
1 List Piotra 1,22

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez Ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie;
I List Piotra 1,22

American Standard Version

Seeing ye have purified your souls in your obedience to the truth unto unfeigned love of the brethren, love one another from the heart fervently:
1 List Piotra 1,22

Clementine Vulgate

animas vestras castificantes in obedientia caritatis, in fraternitatis amore, simplici ex corde invicem diligite attentius :
1 List Piotra 1,22

King James Version

Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently:
1 List Piotra 1,22

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

Your souls having purified in the obedience of the truth through the Spirit to brotherly love unfeigned, out of a pure heart one another love ye earnestly,
1 List Piotra 1,22

World English Bible

Seeing you have purified your souls in your obedience to the truth through the Spirit in sincere brotherly affection, love one another from the heart fervently:
1 List Piotra 1,22

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić